I går var Jordbruksverkets förslag klart och det innebär att djurvårdare, efter särskild utbildning, ska få söva djur och ge narkotikaklassade läkemedel under veterinärens ansvar.

– Jag tycker inte det är bra för jag tycker synd om våra medlemmar som är legitimerade. Man urvattnar deras legitimation, säger Kommunals ombudsman Anja Westberg.

Hon tycker att det hade varit värre om man inte tidsbegränsat ändringen, enligt förslaget ska det gälla i sex år, men Anja Westberg befarar att det sedan kan förlängas.

– Det är väldigt lätt att det rullar på sedan.

Men djurvårdarna får chansen att öka sin kompetens?

– Ja, det är väldigt kluvet för oss för vi organiserar båda grupperna. Men man är och tassar väldigt nära legitimationen.

Anja Westberg ser också med oro på att Jordbruksverket inte reglerar vem som ska hålla i de utbildningar som djurvårdare behöver för att få den nya kompetensen. Utbildningen kan göras på arbetsplatsen.

Hon tror att det finns andra lösningar på personalbristen i djursjukvården, till exempel bättre schemaläggning och något minskade öppettider.

Kommunal ska kalla sina medlemmar både bland djurvårdare och djursjukskötare till möte för att få hjälp att skriva remissvar till Jordbruksverket.

Förslaget har väckt starka reaktioner bland legitimerade djursjukskötare. Nina Hegefjärd, djursjukskötare och arbetsplatsombud för Kommunal på ett djursjukhus i Stockholm, säger att hon och hennes kollegor som är legitimerade är helt emot förslaget. 

– Det är förkastligt. Man urholkar det legitimerade yrket men det hånar också alla som jobbar på djursjukhus, det är att gå tillbaka i utvecklingen. Förslaget innebär att djurvårdarna duger till att göra något mer avancerat i sex år och sedan får de inte göra det mer.

– Djurvårdarna är otroligt viktiga i sin roll redan som det är, vi behöver alla.

Nina Hegefjärd vänder sig också mot att djurvårdare, enligt förslaget, får ge läkemedel på veterinärens ansvar medan de legitimerade gör det på eget ansvar.

– Det är otroligt orättvist. Och det är bakåtsträvande, vi skaffade legitimationen för att man ska stå till ansvar för det man gör själv.

Nina håller med om att det är brist på personal men hon tycker inte att det här är rätt lösning, utan menar att det går att lägga upp arbetet på ett annat sätt i stället.

Sofia Töyrä är djurvårdare på utökad nivå på Ale hästklinik i Västsverige. Hon är kluven till Jordbruksverkets förslag.

– Första reaktionen var att såhär kan man inte göra, varför skapa en legitimation om man inte genomför det till hundra procent? För min egen del är det jätteroligt att jag får göra mer men jag ser risken att man anställer djurvårdare i stället för legitimerade. Då blir lönen lägre för samma jobb.

Sofia tror att det kan kännas otacksamt för dem som lyckats bli legitimerade djursjukskötare, om djurvårdare får göra deras arbetsuppgifter trots att de kan ha betydligt kortare utbildning och erfarenhet.

– Och jag tror inte att det här är löst om sex år. Under den här tiden kommer det nog nya förslag så jag får se vad som händer.