Bakgrunden är att tidningen Dagens Industri har läst förslagen till Socialdemokraternas nya politiska riktlinjer som ska antas av partistyrelse och kongress. I dem framgår att vinsterna i skolan ska begränsas ”avsevärt”, men det står inget om vinsterna i vård och omsorg.

– Det är skolvinsterna vi fokuserar på. Det är där vi ser störst problem, säger civilminister Ardalan Shekarabi till tidningen.

Kommunals Tobias Baudin är kritisk till den här vändningen. Han säger:

– Jag delar bilden av att situationen inom skolan är akut. Men att stoppa övervinsterna i äldreomsorgen är minst lika viktigt.

Vilket som blir partiets slutliga linje avgörs när Socialdemokraterna håller partikongress i april i Göteborg. Tobias Baudin har gott hopp om att partiets linje då blir att också äldreomsorgen kommer att omfattas av ett vinsttak.

– Kommunal kommer fortsätta driva frågan om en vinstbegränsning. Vi vet att svenska folket vill reglera vinsterna i välfärden. Det skulle förvåna mig mycket om ombuden på Socialdemokraternas partikongress skulle tycka något annat, säger Baudin.

Till Dagens Industri säger Ardalan Shekarabi att han hellre vill rikta in kampen på skolfrågan. Enligt Shekarabi kommer Socialdemokraterna göra vinsten inom skolan till en valfråga 2018 om man inte når fram i det parlamentariska läge som råder.