Förhoppningen är att det efter sex år ska ha kommit ut fler legitimerade djursjukskötare på marknaden, både genom att SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) från hösten tar in 80 studenter i stället för 60, och genom att personer utbildas utomlands, säger Håkan Henrikson, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

– Marknaden skriker efter legitimerade djursjukskötare. Det är en akut brist vi har nu.

 

LÄS OCKSÅ: ”Det urvattnar legitimationen”

 

Förslaget väckte starka reaktioner på djursjukhusen redan innan det var klart, vilket KA skrev om i december. Kommunal menade att legitimationen för djursjukskötare urvattnas om djurvårdare får göra sådana arbetsuppgifter som det i dag krävs legitimation för. Arbetsgivarsidan SLA Svensk Djursjukvård menade å andra sidan att de legitimerade skulle få tid att ägna sig åt mer avancerade arbetsuppgifter än att ge sprutor, och att bristen på legitimerad personal skapar en enorm arbetsbelastning.

Nu är alltså Jordbruksverkets förslag klart och innebär att djurvårdare ska få söva djur och ge narkotikaklassade läkemedel under veterinärens ansvar. De får inte ge avlivningsvätska och cytostatika. I dag kan djurvårdare jobba på grundnivå eller utökad nivå. I förslaget finns en tredje nivå som ska få utföra de nya arbetsuppgifterna. De ska ha utbildning i anestesi och smärtlindring på 80 timmar och de ska ha jobbat minst ett år som djurvårdare på utökad nivå eller ha eftergymnasial utbildning som gett motsvarande kunskaper.

– Det är inte så att en ny kan komma rakt in, säger Håkan Henrikson.

Många legitimerade djursjukskötare är oroliga nu. Innebär inte detta en tillbakagång till hur det såg ut innan lagen om legitimation kom 2009?

– Jag kan förstå oron men vi har en absolut brist på legitimerad personal. Vi är lite oroliga för djurskyddet, vi får allt fler rapporter om att man måste stänga igen verksamheter till följd av den brist som finns.  

Finns det risk för att arbetsgivare anställer djurvårdare i stället för legitimerade djursjukskötare?

– Jag har hört det också från djursjukskötare men jag kan inte se det över huvud taget. Alla arbetsgivare är positiva till denna kompetens och vill ha dem i första hand men efterfrågan på legitimerad personal är så otroligt stor så jag kan inte tänka mig att man skulle tacka nej till den kompetensen.

Nu går förslaget ut på remiss fram till 15 mars innan beslut fattas. Jordbruksverkets förhoppning är att förändringarna kan träda i kraft till sommaren.