Keolis har beslutat att i år ska minst 70 procent av alla scheman fördelas genom tidssökning. Och nästa år ska andelen vara minst 80 procent. Dessa scheman ska gälla i sex veckor. Sedan måste förarna söka på nytt.

Inga-Lill Eriksson, central facklig förhandlare för Kommunal i Keolis, säger att bussdepåerna i Stockholm har genomfört beslutet på fel sätt.

– De har bestämt att redan i år ska tidssökning gälla för 80 procent av sina scheman. I dag har till exempel Nybodadepån 68 procent tidssökning och 32 procent är fasta scheman. Förändringen har beslutats utan att någon bedömning gjorts av hur detta påverkar arbetsmiljön, fortsätter hon.

Christer Swanson, huvudskyddsombud vid Nybodadepån, säger att han inte har fått möjlighet att diskutera hur ökad tidssökning inverkar på förarnas hälsa, innan beslutet.

– Men felet ligger inte hos vår ledning här i Nybodadepån. De har fått order från bolagets högsta ledning att köra över oss och snabbt genomföra förändringen, tillägger han.

Den ordern ska ha kommit så snart den centrala förhandlingen var avslutad.

”Missnöjet bland förarna är fortfarande mycket stort. De vill kunna planera sitt liv och ha regelbundna arbetstider.”

Tidssökning enligt Keolis lednings modell är redan införd vid bolagets depåer på andra håll i landet. Motståndet har varit störst i Göteborg och i Stockholm.

– På övriga orter har inte Keolis lika omfattande trafik som körs dygnets alla timmar, säger Inga-Lill Eriksson.

Vid depån i Hisingen infördes modellen för snart ett år sedan.

– Missnöjet bland förarna är fortfarande mycket stort. De vill kunna planera sitt liv och ha regelbundna arbetstider. Det mår deras mat- och sovklocka bättre av. Och jag tror inte att unga lockas att bli förare om de ska tvingas leva med denna tidssökning resten av sitt arbetsliv, säger Inga-Lill Eriksson.

Hon beskriver hur förarna, trots löften om att de ska få de scheman de önskar, uppmanas av bolaget att söka taktiskt.

– De säger till förarna att söka tider de helst inte vill arbeta för att inte få tider de absolut inte vill arbeta.

I Stockholm finns liknande reaktioner vid Keolis depåer i Nyboda, Hornsberg, Söderhallen, Nacka/Värmdö, Gubbängen, Botkyrka och Frihamnen.

Protestlistor med hundratals namn har skrivits på vid Nyboda respektive Hornsberg.

Fackliga företrädare från Kommunal och skyddsombud från Nyboda och Söderhallen har haft möten med Arbetsmiljöverket om hälsoriskerna med tidssökning.

I morgon, fredag, ska liknande träffar genomföras med förarnas representanter i Hornsberg och Nacka/Värmdö.

”Vi vill ha regelbundna arbetstider och kunna planera våra liv mer än sex veckor framåt.”

Kenneth Lindberg ska då vara med. Han tänker prata om mat- och sovklockan och vikten av att ha regelbundna arbetstider, vare sig det är sena kvällar eller tidiga morgnar.

– Detta är allt viktigare ju äldre du blir. Omställningen i dygnsrytm kanske funkar när du är ung, men jag tror inte heller att unga mår bra av detta i längden, säger han.

Kenneth Lindberg hoppas att Arbetsmiljöverket ska ta intryck och agera mot Keolis beslut.

Minko Dimitrov, facklig kontaktperson i Söderhallen och Lars Öberg, huvudskyddsombud vid Nacka/Värmdöbussarna, håller med. De säger båda att Arbetsmiljöverket och Keolis borde lyssna på förarnas protester.

– Keolis kanske älskar tidssökning. Men det gör inte vi. Vi vill ha regelbundna arbetstider och kunna planera våra liv mer än sex veckor framåt, säger Lars Öberg.

De fackliga kontaktpersonerna i Stockholm som Kommunalarbetaren talat med beskriver pressen och stressen i arbetet, med svårigheter att ta ut schemalagda pauser på grund av förseningar i trafiken.

De fackliga företrädarna är missnöjda med att Keolis nu med ökad tidssökning på annat sätt försöker krama ut mer arbetstid från varje förare.

”Bolagsledningen borde bry sig om hur förarna som kör deras bussar mår.”

Med fasta scheman är det svårare att komma upp i den maximala arbetstid per vecka som är tillåten enligt avtalet. Keolis kallar detta för ”undertid”. Genom tidssökning kan förarna få varva långa och korta pass under dygnets alla timmar för att komma upp i den maximala arbetstiden och få bort ”undertiden”.

I senaste avtalsrörelsen ville arbetsgivarna införa flexiblare arbetstid genom att bland annat inrätta en arbetstidsbank. Det sa Kommunal nej till.

– Nu inför Keolis arbetstidsbanken bakvägen genom ökad tidssökning, säger Kenneth Lindberg.

Förutom protesterna mot ökad tidssökning är förarna upprörda över att Keolis tänker ta bort möjligheten till tre sammanhängande fridagar som kompensation för dem som arbetar helg. Dessa dagar ska istället läggas ut som enstaka dagar inom sexveckorsperioden.

Kommunal Stockholm och Keolis ska förhandla om fridagsregeln och även om hur beslutet att öka tidssökningen har genomförts.

Under tiden växer missnöjet bland förarna mot Keolis agerande.

– Bolagsledningen borde bry sig om hur förarna som kör deras bussar mår, säger Minko Dimitrov.