Studien som genomfördes 2015 är en uppföljning av en liknande studie från 2005. Och flera försämringar är tydliga, bland annat vad gäller nattarbete.

– Vi ser en anmärkningsvärt kraftig ökning av antalet hjälptagare på natten, säger en av rapportförfattarna, doktoranden Rebecka Strandell.

2005 svarade de tillfrågade nattarbetarna i hemtjänsten att de i snitt hade 14 vårdtagare per pass, 2015 hade den siffran ökat till 23 stycken.

Och många funderar alltså på att sluta. 49 procent har allvarligt funderat på att sluta i arbetet, en ökning med 9 procentenheter jämfört med den tio år äldre studien.

Flera skäl finns till varför man vill sluta: fysisk och psykisk arbetsbelastning, anställningsvillkoren och möjligheterna till stöd och utvecklingsmöjligheter.

De tillfrågade har också fått svara på frågan om hur vanligt det är att arbetsdagen är uppdelad med två arbetspass med minst två timmars obetald tid mellan passen, det som i dagligt tal kallas delade turer. Här är Sverige ”tämligen unikt”, som det heter i studien. I Sverige jobbar närmare hälften på äldreboendena och mer än en tredjedel i hemtjänsten delade turer minst en gång i månaden. Som jämförelse kan nämnas Danmark och Norge där bara ett par procent arbetar delade turer över huvud taget.

– Det är sämre anställningsförhållanden i Sverige jämfört med andra nordiska länder. Och uppenbarligen går det att lägga scheman utan delade turer, säger Marta Szebehely.

Rapportförfattarna konstaterar också att det blivit svårare att få plats på äldreboende, något som gör det tuffare att jobba både i hemtjänst, eftersom de får fler vårdtagare, och på äldreboenden, eftersom de i sin tur får allt sjukare äldre att ta hand om.

Efter att rapporten presenterats vidtog ett panelsamtal där bland annat äldreminister Åsa Regnér (S) deltog. Hon menade att det ändå finns ljuspunkter:

– Allt fler kommuner har heltid. Vi är fast beslutsamma att jobba hårdare med det här. Personer som jobbar i äldreomsorgen har rätt till stolthet, det förtjänar de.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna, var kritisk till att rapporten målade upp en så negativ bild.

– Det är en viktig rapport, men pratar man bara om hur eländigt det är, vem vill jobba i sektorn då?

Något som kritiserades av Kommunals ordförande Tobias Baudin:

– Det gäller att beskriva verkligheten som den är. Det här är en oerhört viktig alarmsignal som vi måste lyssna på. När det gäller de delade turerna är det en förskräcklig siffra. Vi måste nå ännu större framgång i våra förhandlingar.

Socialhögskolan har frågat cirka 3 800 personer som jobbar på äldreboenden och hemtjänst och som är medlemmar i de nordiska välfärdsfacken. I Sverige har 1 197 personer svarat. Den sammanlagda svarsfrekvensen var 55 procent.