Kassan har tidigare tolkat rättsläget så att sjukvårdande insatser i form av egenvård inte är grundläggande behov.

– Ett svar från Högsta förvaltningsdomstolen på om egenvård och i detta fall i form av sondmatning kan räknas som grundläggande behov eller inte är direkt avgörande för många enskildas rätt till personlig assistans, säger Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist i ett uttalande.

Försäkringskassan vill att målet avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen så att det blir ett prejudikat.