Tonia McMillian.

De första barnen kommer till Tonia McMillians hem i Bellflower så tidigt som fem på morgonen. De sista barnen kan vara kvar till klockan 23. Många av föräldrarna som har sina barn hos Tonia är ensamstående och arbetar långa dagar på kedjor som McDonald’s och Wal Mart. Deras arbetspass börjar ofta mycket tidigt eller slutar mycket sent.

– Jag arbetar 16 timmar om dagen fem dagar i veckan. Det är hårt, konstaterar Tonia McMillian.

Barnomsorg är ett stort problem för USA:s arbet­ande föräldrar. Den är extremt dyr och ofta svårtillgänglig. För att ge barn i låginkomstfamiljer en bättre start i livet har man satsat på att ge dem tillgång till barnomsorg (via fonder till exempel). Men amerikanska forskare har konstaterat att detta sam­tidigt genererar fattigdom hos dem som utför själva arbetet, hos barnskötarna.

– När jag startade för 35 år sedan insåg jag: Jag kan inte bli sjuk! Det finns ingen sådan sak som sjukdagar, och fram till alldeles nyligen hade jag inte heller någon sjukförsäkring. Den har jag lyckats få tack vare Obamacare. Men det är svårt att klara sig på min lön och det känns hemskt efter så många års erfarenhet.

”Han kan försöka ta den ifrån mig. Men det blir inte utan kamp.”

Nu är risken stor att Tonias tillgång till vård och mediciner försvinner. Bland det första USA:s nya president Donald Trump gjorde var att sätta sin signatur på dokument som gör det möjligt att riva i Obamacare. Löftet är att Obamacare ska bort.

– Han kan försöka ta den ifrån mig. Men det blir inte utan kamp. Tack vare att jag haft Obamacare några år är jag frisk nog att stanna i ringen!

När Tonia talar om Donald Trump nämner hon honom aldrig vid namn. Som att hon inte vill ned­låta sig att ta hans namn i munnen.

– Jag kan inte ändra omständigheterna, han är president. Men jag kommer inte att ändra min åsikt om honom och han representerar inte mig, min ­familj eller mina vänner. Jag skäms över att han nu innehar det högsta ämbetet i mitt land.

Varje dag kommer tolv barn till Tonia. Hon är licenserad för 14 barn (licensen utgår från bostadens storlek). För att klara av arbetet tar hon in och betalar ytterligare en barnskötare några timmar varje eftermiddag. Den barnskötaren täcker också upp för Tonia när hon arbetar fackligt. Tonia McMillian är starkt engagerad i facket SEIU och i barnomsorgsfrågor. Efter den första gången hon deltog i en panel och berättade om situationen för dagbarnvård­are och om barnomsorgen i stort upptäckte hon att hennes röst verkligen behövdes.

– Jag kände en sådan kraft av att berätta vilka vi är, vad vi gör och hur vi ser till att hela ekonomin rullar på. Jag har märkt att många inte har den kunskapen. Det finns en syn att dagbarnvårdare inte är ett legitimt arbete, för att vi jobbar i hemmet.

”Det spelar ingen roll om du kommer direkt från high school eller har en mastersutbildning.”

Dagbarnvårdarna i Kalifornien arbetar som egna företagare, men betalningen för barnen sker via en mellanhand, genom en sorts barnomsorgsfirmor. Alla pengar kommer inte dagbarnvårdarna till del.

– Dessutom får alla lika mycket betalt. Det spelar ingen roll om du kommer direkt från high school eller har en mastersutbildning och erfarenhet, alla får samma. Jag skulle vilja se mer av en karriärstege som ger oss något att jobba för.

Problemet med den här modellen är dessutom att barnskötarna inte har rätt att förhandla om ersättningar och villkor. Därigenom blir Tonias fackliga medlemskap främst en plattform för påverkan. Men det fackliga medlemskapet ger något annat viktigt: utbildning.

– Facket erbjuder studiecirklar som kan handla om barn med speciella behov eller hälsofrågor. ­Detta är bara möjligt via facket, vi får ingen vidareutbildning via staten.

Dyr omsorg till låg lön

Förra året behövde 46 procent av barnskötarna som arbetar med små barn få någon form av ekonomiskt stöd.

Barnskötarnas median­lön är 9,77 dollar per timme (ca 95 kronor).

Den nationella ”15 dollar-rörelsen” kämpar för att höja minimilönen till 15 dollar. Barnskötarna är en del av rörelsen.

Den ­genomsnittliga kostnaden för barnomsorg ligger på runt 9 500 dollar (cirka 82 900 kronor) per år.

För en familj med median­inkomst utgör kostnaden för barnomsorg 18 procent av inkomsterna.

För en ensamstående förälder med minimilön utgör kostnaden för barnomsorg 64 procent av inkomsten (låg­inkomstfamiljer kan få tillgång till barnomsorg via fonder).