För en vecka sedan startade landstingsägda Aisab och två privata ambulansföretag i Stockholm en utbildning till ambulanssjukvårdare. Och nu tillkommer alltså ytterligare vägar till yrket. De två nya utbildningarna startar båda i höst.

Sammanlagt 60 elever ska plugga i Kista norr om Stockholm med en första start i augusti 2017, en andra omgång inleds i augusti 2018. I Skövde börjar 25 stycken i augusti 2017 och 25 nya i augusti 2018. De som håller i utbildningarna är det privata företaget Medlearn, för Kistautbildningen, och den kommunala vuxenutbildningen, för Skövdeutbildningen. Det är Yrkeshögskolan som ansvarar för båda utbildningarna.

Ambulanssjukvårdaryrket har länge ansetts hotat, eftersom Socialstyrelsen redan 2005 ansåg att minst en av de två som arbetar i bilen ska vara sjuksköterska. Men Kommunals Annelie Medling lyfter fram flera specialistkompetenser specifika för sjukvårdaryrket: teknik, radiokommunikation, bedömande av hot- och våldssituation, förflyttningsteknik, samt snabb och trygg färd till sjukhuset.

Kommunal har i flera år slagits för att bevara ambulanssjukvårdaryrket som profession.

– Jag kan inte se att det finns någon anledning att vara två sjuksköterskor i ambulansen. Ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska är två olika professioner som kompletterar varandra, säger Annelie Medling.

Från sjuksköterskehåll hör man ändå argumentet att ju mer kompetens desto bättre och att det bästa vore två syrror i bilarna, vad säger du om det argumentet?

– Samtidigt säger våra medlemmar att det är de som får stötta de nyutbildade sjuksköterskorna. Det är våra medlemmar som står för stabiliteten.

Så det finns en framtid för ambulanssjukvårdaryrket?

– Ja, absolut.

Arbetar ni för att ambulanssjukvårdarutbildningen ska ingå i gymnasieprogrammet så som det var förr i tiden?

– Vi ser det som en specialisering efter vård- och omsorgsprogrammet. Man har undersköterskeutbildningen i botten, sedan läser man till specialist på Yrkeshögskolan.

Sugen på att söka?

Info om utbildningen i Kista finns här.

Info om utbildningen i Skövde finns här.