–   Om vi inte gör någonting så kommer de geografiska och sociala konflikterna att växa i vårt land, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Dagens Nyheter.

Enligt regeringen finns ett 50-tal kommuner som har allvarliga problem med att klara sitt välfärdsuppdrag gentemot medborgarna, till följd av utflyttning och åldrande befolkning. Ardalan Shekarabi vill bland annat utreda om en del kommuner inte längre ska ha eget ansvar för äldreomsorg och skola. Han är skeptisk till att slå ihop kommuner med tvång, det måste i så fall ske frivilligt.