– Förutom lön så handlar det väldigt mycket om arbetstidsfrågor och arbetstidsförläggningsfrågor. Det är bekymmer nästan på alla avtal, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Det är inte bara för Kommunal som arbetstidsfrågorna är viktiga i årets förhandlingar. Flera fack tar strid mot försämrade villkor.

Men inget avtal blir klart förrän parterna i industrin kommit överens om löneökningarna, det så kallade märket. Facken har krävt 2,8 procent och LO-samordningens låglönesatsning till dem med löner under 24 000 kronor.

Majoriteten av Kommunals medlemmar har avtal på två eller tre år. Det gäller anställda i kommun och landsting/regioner samt privat äldreomsorg, omsorg, vård och behandling där avtal finns med KFO eller Vårdföretagarna, personliga assistenter undantagna. Villkoren är klara, men löneökningarna styrs av märket.

Men Kommunal har ett 50-tal avtal att förhandla under året. Hittills har yrkanden lämnats till arbetsgivarna i Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, SLA. De gäller anställda i djursjukvård, hästnäring, jordbruk, golfbanor, trädgårdsodling och trädgårdsanläggning. Här kräver Kommunal löneökningar i nivå med märket, alltså 2,8 procent eller minst 672 kronor per månad och heltid.

I fjol fick inte facket igenom önskade förändringar när det gäller anställda i djursjukvården. Nu återkommer kraven.

– Vi har ett yrkande om att arbetstiden måste finnas angiven på schemat minst fyra veckor innan det träder i kraft. Vi har bekymmer med att man ändrar arbetstiderna med kort varsel, säger Lenita Granlund.

För anställda inom trädgårdsanläggning vill Kommunal ha skrivningar om beredskap i kollektivavtalet. I dag ska det regleras lokalt och då kan det bli olika i olika delar av landet.

När det gäller jordbruk kräver Kommunal ersättning när beordrad övertid avbokas.

Avtalskrav är också överlämnade till Arbetsgivaralliansen för vårdanställda i non profit-verksamhet. Arbetet med rätt till heltid fortsätter.

– Här är det specifikt, man måste förlägga arbetstiden på ett sådant sätt att man får återhämtning, då måste man titta på hur det ser ut med arbetsorganisation och totalbemanning, säger Lenita Granlund.

Avtalet med Arbetsgivaralliansen gäller drygt 800 medlemmar som arbetar i verksamheter med ideell prägel som Bräcke Diakoni och Frälsningsarmén. Fjolårets avtal innehåller en undersköterskesatsning på 400 kronor för dem som har undersköterskeexamen och utför undersköterskans arbetsuppgifter.

Förutom löneökningar i nivå med märket yrkar nu Kommunal på att den undersköterskesatsningen fortsätter och blir i nivå med SKL-avtalet som i snitt ger 830 kronor extra till undersköterskor på tre år.

Under året ska Kommunal också förhandla om nya villkor i i stort sett alla branscher. De avtalen träffas med KFS, Svenska Kyrkan, Svenska Skorstensmästares Riksförbund, Arbetsgivaralliansen, Almega Tjänsteföretagen, KFO, Vårdföretagarna, Visita, Almega Tjänsteförbunden och Sveriges Bussföretag.