Keolis har beslutat att avskaffa den så kallade senioritetsprincipen, som innebär att de förare som har varit anställda längst kan välja lediga tjänstepass först. Många av dem har valt att vara lediga på helger.

– Det har varit något att se fram emot när man har kört buss i 20-30 år. Men nu stoppas det för att Keolis vill krama ur oss ännu mer vinst till bolaget, säger föraren Sven Mellberg ilsket medan han dricker en kopp kaffe i depån.

De som under många år har kört natt kan nu istället under sex veckor få börja köra tidigt på morgonen och de som tidigare kört tidiga morgnar kan få sena kvällspass.

Förare som har kört helger har tidigare var sjätte vecka som kompensation haft möjlighet till tredagars ledighet, fredag-söndag.

­­­– Nu de tagit den moroten ifrån oss. Fridagarna är nu utspridda som enstaka lediga dagar. För mig har den sammanhängande ledigheten varit viktig som återhämtning, säger Dorian Tudorescu innan han efter en kort paus försvinner iväg till nästa körning.

Kommunal och förarna känner sig överkörda. Keolis bara informerade om att nya schemaregler ska gälla och att alla måste söka lediga tjänster i sexveckorspass. Sedan ska nya lediga tjänster sökas, berättar Christer Swanson.

– Jag har lämnat in en 6.6a som har gått vidare till Arbetsmiljöverket när det gäller att de fasta tjänsterna har avskaffats för nästan alla utom de som har sociala skäl, fortsätter han.

I morgon, tisdag, ska Christer Swanson träffa representanter för Arbetsmiljöverket för att diskutera anmälan.

Frågan om slopad tredagarskompensation för dem som kör helger har blivit en tvistefråga som ska försöka lösas i en förhandling mellan Kommunal och Keolis.

– I värsta fall gör jag en 6.6a även i den frågan, säger Christer Swanson.

Han och den fackliga kollegan Nisse Sjöblom beskriver hur arbetsvillkoren inom Keolis steg för steg har försämrats. Och att detta med de nya tidssökningsreglerna för många blev droppen.

”Det har talats om att vi ska demonstrera utanför Keolis huvudkontor.”

Fram till årsskiftet gällde att cirka 35 procent var fasta tjänster, 5 procet var sociala, medicinska tjänster och omkring 60 procent var tidssökning. Dessa scheman har gällt i ett år med undantag för sommartidtabell.

Det har enligt Christer Swanson och Nisse Sjöblom varit en bra balans som har tagit hänsyn till de äldres önskan om senioritetsprincip och de yngres önskemål om att inte bara få de sämsta passen.

Förändringen innebär att nu är 80 procent av tjänsterna tidssökning. 20 av tjänsterna med tidssökning har helgledigt. Trotjänarna har inte fasta helglediga tjänster kvar.

De nya schemareglerna och det sätt de infördes på har enligt dem upprört många förare.

– Det har talats om att vi ska demonstrera utanför Keolis huvudkontor för att visa vårt missnöje.

Protestlistor har på några dagar fått 200 namnunderskrifter från arga förare. Listorna överlämnades i dag till Keolis vd, Magnus Åkerhielm, vid en uppvaktning som Sven Mellberg och två andra förare gjorde i hopp om att få Keolis att ändra sig.

­– Han lyssnade artigt men det blev inte så mycket mer, säger Sven Mellberg efteråt.

Magnus Åkerhielm tycker att han hade ett bra möte med förarna.

– Vi hade intressanta diskussioner om de krav som de framförde.

”Vi måste också tänka på framtiden och möjligheten att rekrytera nya förare.”

Men Magnus Åkerhielm är inte beredd att ändra på de ändrade reglerna kring tidssökning och kompensation.

– Vi på Keolis gillar tidssökning. Vi har många förare som har arbetat länge hos oss, det ska vi vara stolta över. Men vi måste också tänka på framtiden och möjligheten att rekrytera nya förare. Då är möjligheten att påverka sin arbetstid en viktig faktor.

Magnus Åkerhielm menar att sexveckorspassen gör det möjligt för fler under året att köra de mer attraktiva passen som i dag är reserverade för ett mindre antal förare.

Det finns också ekonomiska argument, Keolis ser möjligheten att kunna utnyttja förarna mer rationellt i förhållande till de körtider som finns.

– Vi måste kunna anpassa oss efter när det finns behov av bussar och förare. Ingen vecka eller inte ens varje måndag ser likadan ut i trafiken månad efter månad. Då måste vi vara flexibla och ha förare som kan köra bussarna när resenärerna vill åka med oss, säger Magnus Åkerhielm.

Det här är en 6.6a

6.6a är en anmälan som skyddsombud kan göra till arbetsgivaren för att rätta till något som är dåligt i arbetsmiljön. Skyddsombudet kan, om hen inte är nöjd med arbetsgivarens insats, lämna anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.