Enligt Lena Rantakyrö är uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott att se över vad hon kallar AID-koderna, Arbetsidentifikationskoder.

– De måste vara korrekta så att vi vet vad vi har för personal i verksamheten. Detta används till statistik som vi måste rapportera till olika myndigheter.

Kommunals sektion har fått information om att översynen kan leda till att undersköterskor inom omsorgen får titeln vårdare och att de inom psykiatrin istället kallas skötare.

– Många av våra medlemmar är upprörda. De misstänker att detta är ett sätt för kommunen att slippa ge dem del av den undersköterskesatsning som Kommunal och SKL enats om, säger Agneta Nordqvist, vice ordförande i sektionsstyrelsen.

Ombudsman Niclas Nilsson, i Kommunal Norrbotten, är ändå avvaktande.

– Det finns inget beslut om att ändra någons titel. Så det är i nuläget inte en fråga för Kommunals avdelning att agera i, säger han.

Lena Rantakyrö betonar flera gånger att beslutet endast är att göra en översyn av titlarna.

– Vi ska rapportera översynen till kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag tycker att personalgrupperna går händelserna i förväg när de protesterar mot att någon ska få ändrad titel och vad det kan innebära. Det viktiga är att vi har rätt titel för rätt funktion, det har inget med utbildning att göra.

Hon kan inte förstå oron över att de som kan få ändrad titel från undersköterska till något annat då kan gå miste om extra lönesatsningar.

– Nej, verkligen inte. Det är att gå händelserna i förväg, säger hon.