I det treåriga kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL som slöts i april förra året, kom parterna överens om att heltid ska vara norm i kommuner och landsting senast år 2021. Senast 2017 skulle en plan för hur det ska gå till finnas hos alla arbetsgivare. För att det ska bli verklighet startade man centralt ett partsgemensamt arbete. I dag lanserar Kommunal och SKL en gemensam sajt – heltid.nu – som ska vara ett stöd för både kommuner och lokala fack runt om i landet.

– Där har vi samlat en massa information och statistik om heltidsfrågan, säger Anna Werkelin Ahlin, utredare på Kommunal.

Hon säger att det inte är en enkel sak att gå över från deltid som norm till heltid som norm, och att det därför behövs mycket stöd till de lokala parterna.

– Lokalt ser det väldigt olika ut, så alla behöver hitta sitt sätt. Samtidigt finns det några aspekter som man alltid måste tänka på, exempelvis hur man tänker kring delaktighet, vad man behöver tänka på kopplat till arbetsmiljöfrågor, schemaläggning och hur man organiserar arbetet. Det är en enorm förflyttning som kommer att ta tid och måste få ta tid, säger Anna Werkelin Ahlin.

I dag håller Kommunal och SKL också en gemensam konferens, som blir som ett avstamp för arbetet med att ta fram handlingsplaner.

– Det handlar om att man ska se till att det bara går ut heltidsanställningar när man anställer, men också att fler än i dag som redan jobbar ska få erbjudande om heltidsanställningar, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Han säger att det måste till ett grundläggande arbete eftersom alla inte har organisationer som är anpassade efter att alla ska arbeta heltid. För att undvika att det i stället blir fler delade turer eller långpass kan det i vissa fall behövas en ökad bemanning. Som stöttning i arbetet för att gå över till heltid som norm, kommer det att finnas personer centralt både på Kommunal och SKL som kan hjälpa de lokala parterna.

Många arbetare inom välfärden upplever att de inte orkar arbeta heltid, eftersom arbetet är så slitigt. Men det kan bli så att man i framtiden kommer behöva arbeta heltid.

– Grunden ska vara heltid, precis som det är i manligt dominerade yrken. Så vill vi ha det på alla arbetsplatser. Det blir ett helt nytt synsätt och kommer vara det största vi gör för jämställdheten, säger Tobias Baudin.

Han säger att man därför parallellt måste se till att det finns en arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta heltid, men tillägger att de som arbetar heltid faktiskt upplever sin arbetsmiljö bättre än de som arbetar deltid.

– Det kan vara att det kommer en stund under dagen då det är en något lugnare period, i stället för att man bara ska jobba när det är som mest att göra, säger Tobias Baudin.

SKL:s ordförande Lena Micko säger i ett pressmeddelande att det är nödvändigt att gå över till heltid som norm om välfärden ska kunna möta framtidens personalbehov.

–  Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6000 heltidsanställda, säger Lena Micko, ordförande på SKL, i ett pressmeddelande.

Anna Werkelin Ahlin på Kommunal tycker att arbetet har gått bra hittills och säger att Kommunal och SKL har en samsyn.

– Det känns jätteroligt, det känns som att vi är väldigt eniga om vilken riktning vi ska ha på det här, vad vi behöver för att klara framtidens behov.