Efva Åström har haft i uppdrag att göra en analys av arbetsbelastningen på sjukhusen i Västernorrland. Hennes slutsats är att cheferna behöver vara mer närvarande även på obekväma arbetstider.

– Det finns i praktiken ingen med arbetsmiljöansvar på kvällar och helger för då är cheferna lediga. De har inte beredskap och de har inte jour, säger Efva Åström till Dagens Medicin.

Nu föreslår hon att chefer på enheter med hög belastning ska turas om att vara i tjänst under kvällar och helger, så att det alltid finns en person med tydliga befogenheter på plats. Då skulle det bli lättare att fatta beslut om när det behöver ringas in mer personal eller skakas fram nya vårdplatser.

Efva Åström kritiserar också de arbetsgivare som låter besparingar gå ut över personalen.

– Man kan inte lägga undan arbetsmiljöfrågorna i två år tills vi får bättre ekonomi. God arbetsmiljö ska man ha varje minut på jobbet, det är Sveriges rikes lag, säger hon till Dagens Medicin.