Ekots granskning visar att 2006 var det 67 anmälningar som gick vidare till Arbetsmiljöverket. År 2016 fick verket in 140 anmälningar från skyddsombud.

Ökningen gäller framför allt inom vård och omsorg. Och Arbetsmiljöverket har inte mandat att lösa många av dessa anmälningar. De kan till exempel bottna i bristande bemanning som beror på svårigheter att rekrytera personal. Verket har inte möjlighet att ställa krav om hur denna personalbrist ska lösas.

Kollektivtrafiken är ett annat område där det har lämnats in anmälningar om dålig arbetsmiljö.

Regionala skyddsombudet Anders Ankarsten i Halmstad säger att det gäller i vissa företag, som Arriva.

– I mitt område fungerar dialogen bra med många små företag som kör skolskjutsar. Men tyvärr har jag inte lika bra dialog med Arriva. Sedan 2012 har jag lämnat in fyra 6.6a-anmälningar mot företaget. Och en till är på väg. De handlar om dålig arbetsmiljö och dåliga rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, säger han.

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva, säger att trenden går nedåt när det gäller 6.6a-anmälningar mot företaget. Han menar att arbetsmiljöarbetet i företaget blir allt bättre.

– Vi hade tre anmälningar som gick vidare till Arbetsmiljöverket under 2016 när det gäller Arrivas busstrafik i Sverige. Det var färre anmälningar jämfört med tidigare år. 6.6a-anmälningar behöver inte vara något dåligt, det ger input till företaget och möjlighet till dialog med skyddsombudet, säger han. 

6.6a

6.6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.
Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.