I dag (3/2) beslutade Arbetsmiljöverket att vårdkoncernen Vardaga slipper betala vite för de brister i arbetsmiljön som uppdagades på äldreboendet Skogsbruksvägen i Östersund. Arbetsmiljöverket anser att vårdkoncernen gjort de förbättringar som krävs.  

– Efter inspektionen i december gavs Vardaga mer tid att åtgärda problemen på boendet. Förra veckan besökte vi boendet igen och vi har nu beslutat att avsluta ärendet. Vi anser att de åtgärder som gjorts är tillräckliga, säger Johnny Jonasson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Beslutet kommer nästan ett år efter att Kommunal gjorde en så kallad 6.6a-anmälan av arbetsmiljön. Många i personalstyrkan hade då valt att sluta och vittnade om ett arbetsmiljön försämrades efter det att en forskningsstudie avslutats vid arbetsplatsen. Studien som jämförde Vardagas boende med ett närliggande kommunalt boende, visade små skillnader mellan driftsformerna.

Arbetsmiljöverket som gick vidare med 6.6a-anmälan slog också fast ett vitesbelopp på 150 000 kronor om Vardaga inte åtgärdade arbetsmiljöproblemen. Nu anses dessa brister vara åtgärdade.