– Den ska vara ett verktyg, uppslagsbok och inspirationskälla för att jobba med föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vad innehåller handboken?

– Den är uppdelad i olika avsnitt som till exempel arbetstider, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Varje avsnitt innehåller olika tips om hur man kan jobba med dessa frågor.

Hur ska handboken spridas?

– Den finns inte tryckt som en bok. Handboken finns att ladda ned från Prevents hemsida, den kostar 130 kronor exklusive moms. I Kommunal kommer vi att sprida länken med information om handboken och att den går att ladda ner.