Äldres köp av hushållsnära tjänster har ökat kraftigt de senaste åren, visar en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Pensionärer är en av de största grupperna som använder RUT-avdrag – men det rör sig framför allt om välbärgade pensionärer.

– Det är en ganska skev fördelning, höginkomsttagare får högre skattelättnad än låginkomsttagare, sade Helene Brodin, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och en av rapportförfattarna, vid ett seminarium på fredagen.

Samtidigt har utgifterna för äldreomsorgen inte följt med befolkningsutvecklingen. Det menar rapportförfattarna kan leda till att äldre som har råd använder sig av RUT-tjänster för att de biståndsbedömda insatserna inte räcker till.

En del hemtjänstföretag erbjuder så kallade tilläggstjänster till de äldre – alltså att de kan köpa till städning eller andra serviceinsatser som de inte får beviljade att hemtjänsten ska göra.

– Forskning har tidigare hävdat att många privata hemtjänstföretag försöker locka kunder genom att erbjuda tilläggstjänster, men de företag vi pratade med var inte så intresserade av det och tyckte att det var krångligt och inte så lönsamt, så det går emot den bilden, sade Helene Brodin.

Några av de företag som rapportförfattarna har varit i kontakt med har varit enmansföretag, och en del hemtjänstföretag har också angett att de lägger ut RUT-tjänsterna på en underleverantör.

– Delar av vårt resultat visar att det kanske håller på att växa fram en arbetsdelning, där omsorgsföretag anlitar rutföretag för att utföra de tjänsterna. Det kan vara ett problem för då kan det vara egenföretagare där man inte har någon koll på villkor eller lön, sade Helene Brodin.

Rapporten har även försökt undersöka arbetsvillkoren hos ett antal privata omsorgsföretag. Det visar det som är känt sedan tidigare – att många företag saknar kollektivavtal och att andelen timanställda är större.

Anna Werkelin Ahlin är utredare på Kommunal och sade på seminariet att frågan om hushållsnära tjänster som ersätter äldreomsorg är viktig för Kommunal av två anledningar. Sju av tio kommunalpensionärer är beroende av garantipension, vilket betyder att de ofta inte har råd att köpa ruttjänster. Den andra anledningen är att det är Kommunals medlemmar som arbetar i verksamheterna.

– Utvecklingen av RUT är problematisk med tanke på den offentliga sektorns tillbakagång. Man kan se att det blivit svårare att få äldreomsorg och det blir problematiskt i förhållande till ruttjänsterna eftersom det är en tjänst som främst höginkomsttagare kan använda, sade Anna Werkelin Ahlin.

Hon menar också att det har negativa effekter på den offentliga välfärden om höginkomsttagare väljer bort den.

– Det är ett problem att lyfta bort resursstarka grupper från offentlig sektor, som forskaren Marta Szebehely har sagt så behöver välfärden medelklassens vassa armbågar, sade Anna Werkelin Ahlin.

Anna Werkelin Ahlin tycker också att det är problematiskt att omsorgstjänster och servicetjänster delas upp i äldreomsorgen.

– När man väljer att se servicetjänster som något annat än omsorg så får man också en organisation som är mycket svårare att organisera utifrån heltidsarbete, för det blir väldigt korta insatser, sade Anna Werkelin Ahlin.