– Min bedömning är att de flesta ändå ligger nära medellönen, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) är det avtal som gäller för de långtidsarbetslösa som har någon form av arbetsmarknadsåtgärd med lön i kommuner och landsting/region.

Zahra Yusuf Abib är en av de tusentals som omfattas av BEA-avtalet. Hon städ­ar sedan några månader tillbaka på Örebro kommuns center för arbetsmarknads­åtgärder, Praktikcentrum. Hon liksom alla andra på Praktikcentrum tjänar drygt 16 600 kronor per månad. Det är nästan 2 000 kronor under lägstalönen i det ordinarie avtalet mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det blir drygt 12 000 kronor kvar efter skatt.

– Jag har en hyra på 9 000 kronor, det är tufft. Min man är arbetslös, säger Zahra när vi träffar henne i ett kalt och trångt mötesrum på Praktikcentrum i Örebro.

Här får hon vara kvar i max ett år, sedan får hon försöka hitta något annat. Hon har det man i Örebro kallar för KOM-jobb, kommunens benämning på sysselsättning för långtidsarbetslösa i en arbetsmarknadsåtgärd.

Örebro har näst lägst medellöner på BEA i hela landet, 16 513 kronor, efter 2016 års lönerevision. Medellönen på BEA för samtliga 257 kommuner som ingår i vår undersökning ligger på 19 161 kronor per månad, strax över ordinarie avtals lägstalön på 18 398 kronor.

Varför är BEA-lönerna så låga i Örebro?

– Det svar vi har fått när vi frågat är att då räcker pengarna till några fler. Sedan kan det också bli en inlåsningseffekt om det inte skiljer så mycket mellan BEA och en varaktig vanlig anställning, säger Torbjörn Åkeson, arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten jobb med stöd, i Örebro.

I BEA-avtalet saknas regler om lägstalön. Det togs bort ur avtalet 2005.

– Skälet var att de var så väldigt lågt satta, lägre än i ordinarie avtal. När man tog bort lägstalönen förväntade man sig att de skulle höjas, att man sneglade mer på lägstalönen i huvudavtalet. Och så kan man nog säga att det har blivit, säger Lenita Granlund.

Men frågan är ett återkommande diskussionsämne under Kommunals avtalskonferenser. Det finns de som vill åter­införa lägstalönen i BEA-avtalet. Men det är inte aktuellt, än så länge, enligt Lenita Granlund.

– I så fall vill vi ha en lägstalön som är i paritet med huvudöverenskommelsen, men det vill ju inte SKL. Att ha en lägstalön på mycket lägre nivå är omöjligt för oss, säger Lenita Granlund.

I Örebro träffar vi också Wadod Hamza Altofail, som är utbildad teckenspråkstolk, men nu jobbar i köket på Risbergska skolan.

– Jag trivs där, det är jätteroligt, alla är snälla, säger hon på knackig svenska.

Varken hon eller Zahra är med i facket, men finns liksom de flesta BEA-anställda på Kommunals avtalsområde och de är båda med i Kommunals a-kassa.

Zahra och Wadod ser båda ganska dystert på framtiden. De tänker att det blir svårt när KOM-jobbet tagit slut efter ett år. Men de drömmer båda om ”riktiga” jobb.

– Jag vill bli barnskötare, säger Zahra.

– Jag vill jobba i kök, eller på förskola, säger Wadod.

 

BEA-lönerna

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- Generator: Adobe Illustrator 21.0.2, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) --><svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 293.6 193.3" style="enable-background:new 0 0 293.6 193.3;" xml:space="preserve"><style type="text/css"> .st0{fill:none;} .st1{font-family:'Arial-BoldMT', sans-serif;} .st2{font-size:12.9111px;} .st3{fill:#164194;stroke:#FFFFFF;stroke-miterlimit:10;} .st4{fill:#164194;stroke:#FFFFFF;stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:10;} .st5{font-size:17.3388px;} .st6{fill:#FFFFFF;}</style><g> <g> <g> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 57.1196 190.0293)" class="st0 st1 st2">0</text> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 79.9814 190.0293)" class="st0 st1 st2">5000</text> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 108.5879 190.0293)" class="st0 st1 st2">10000</text> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 140.0664 190.0293)" class="st0 st1 st2">15000</text> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 171.5449 190.0293)" class="st0 st1 st2">20000</text> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 203.0234 190.0293)" class="st0 st1 st2">25000</text> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 234.502 190.0293)" class="st0 st1 st2">30000</text> <text transform="matrix(0.8 0 0 1 265.9805 190.0293)" class="st0 st1 st2">35000</text> </g> <line class="st3" x1="60" y1="177.6" x2="280.3" y2="177.6"/> <g> <g> <line class="st3" x1="60" y1="177.6" x2="60" y2="173.2"/> <line class="st3" x1="91.5" y1="177.6" x2="91.5" y2="173.2"/> <line class="st3" x1="122.9" y1="177.6" x2="122.9" y2="173.2"/> <line class="st3" x1="154.4" y1="177.6" x2="154.4" y2="173.2"/> <line class="st3" x1="185.9" y1="177.6" x2="185.9" y2="173.2"/> <line class="st3" x1="217.4" y1="177.6" x2="217.4" y2="173.2"/> <line class="st3" x1="248.9" y1="177.6" x2="248.9" y2="173.2"/> <line class="st3" x1="280.3" y1="177.6" x2="280.3" y2="173.2"/> </g> <g> </g> </g> </g> <g> <line class="st3" x1="60" y1="177.6" x2="60" y2="1"/> <g> <g> <line class="st3" x1="60" y1="89.3" x2="65.5" y2="89.3"/> </g> <g> </g> </g> </g> <g> <g> <g> <rect x="60" y="90.4" class="st4" width="83.1" height="31.8"/> </g> </g> <g> <g> <rect x="60" y="55.1" class="st4" width="115.8" height="31.8"/> </g> </g> <g> <g> <rect x="60" y="156.7" class="st4" width="120.6" height="31.8"/> </g> </g> <g> <g> <rect x="60" y="20.4" class="st4" width="203.3" height="31.8"/> </g> </g> </g> <g> <g> </g> <g> </g> <g> </g> <g> </g> </g></g><text transform="matrix(0.95 0 0 1 62 14.875)" class="st1 st5">BEA-LÖNERNA, KR/MÅN</text><text transform="matrix(0.95 0 0 1 62 149.875)" class="st1 st5">ORDINARIE AVTAL</text><text transform="matrix(0.95 0 0 1 2 42.875)" class="st1 st5">högsta</text><text transform="matrix(1 0 0 1 71 42.875)" class="st6 st1 st5">32 287</text><text transform="matrix(1 0 0 1 71 75.875)" class="st6 st1 st5">19 161</text><text transform="matrix(1 0 0 1 71 110.875)" class="st6 st1 st5">13 200</text><text transform="matrix(1 0 0 1 71 178.875)" class="st6 st1 st5">18 398</text><text transform="matrix(0.95 0 0 1 8 75.875)" class="st1 st5">medel</text><text transform="matrix(0.95 0 0 1 8 110.875)" class="st1 st5">lägsta</text><text transform="matrix(0.95 0 0 1 8 178.875)" class="st1 st5">lägsta</text></svg> 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Bea-lönerna, kr/mån Ordinarie avtal högsta 32 287 19 161 13 200 18 398 medel lägsta lägsta 19 161 kr 18 398 kr BEA medellön STORA SKILLNADER LÄGRE MEDELLÖN Lägsta i ordinarie avtal högsta 32 287 kr 13 200 kr lägsta

Uppgifterna gäller alla anställda på BEA, inte enbart Kommunals avtalsområde.

I 32 av kommunerna (12,5 procent) låg medel­lönen på BEA under ord. avtalets lägstalön 2016 (18 398). Men i 14 av dessa kommuner var lönerevisionen 2016 ännu inte färdig när vi begärde ut uppgifterna. I minst 18 kommuner (7 procent) ligger medellönen alltså under avtalets lägstalön även efter 2016 års löne­revision.

Om lönegranskningen

Uppgifterna i KA:s granskning kommer från 257 kommuner. Uppgifterna togs fram senhösten 2016. I 81 av kommunerna var lönerevisionen för 2016 ännu inte färdig när vi begärde ut löneuppgifterna, så där är det 2015 års löner vi fått uppgifter om.

Detta är BEA

BEA är det avtal som gäller för dem som har någon typ av arbetsmarknadsåtgärd med lön i kommuner och landsting/regioner. I första hand långtidsarbetslösa och/eller nyanlända omfattas.

I BEA-avtalet regleras inte lägstalön.

De flesta BEA-anställda finns inom park- och trädgård, skola, skolkök, vård och äldreomsorg.

Av de totalt omkring 12 000-13 000 BEA-anställda i hela landet är 4 700 medlemmar i Kommunal.