Undersköterskan Susanne Lundbäck slår i en frustrerad gest ut med handen över bordet.

– Har jag en lucka på 20 minuter, då ska de trycka in en grej till. Men snälla tänker jag, kan jag inte få de minuterna till att komma in på kontoret och göra undan dokumentationen? 


Susanne Gudmundsson.

Vi sitter på Nävervägen 13 i Östersund. Härifrån utgår Torvallas hemtjänst, ett arbetslag som täcker ett område i Östersunds södra utkanter. Med lite planering har tre av de anställda lyckats få loss en timme så att de kan prata med Kommunal­arbetaren. Precis som många andra hemtjänstenheter runt om i land­et är arbetsdagen för vårdpersonalen i Torvalla planerad ner på minuten. Ibland ligger besöken hos de gamla omlott. Redan innan de lämnat en brukare ska de vara hos nästa. 

Den pressade arbet­miljön märks i sjuktalen, för oktober var siffran elva procent för hela hemtjänsten i Östersund. Det är svårt att rekrytera personal och bristen på undersköterskor med rätt att ge medicin ökar belastningen på de anställda. 

– På kvällen har man svårt att somna för man ligger och tänker på om man gjort rätt, säger Susanne Lundbäck.

 

LÄS OCKSÅ: Fortsatt sämre villkor i hemtjänsten

 

Några kilometer bort träffar vi kommunalare med en annan typ av jobb. Här i industriområdet Odenskog har kommunen sitt sopbilsgarage. Renhållningsarbet­arna Arne Svanfeldt, Peter Lindroth och Daniel Björkström har just slagit sig ner i fikarummet för att ta lunchrast.  De jobbar sju till fyra och har mellan 300 och 600 sopkärl att tömma varje dag beroende på vilken typ av sopbil de kör. Men tiden som är avsatt räcker och stress är inget problem.  

– Vårt schema är lagt efter ett värsta scenario, att det snöar och är ishalka. Så på sommaren är det ganska lugnt, säger Arne Svanfeldt och tar en tugga på sin macka.

Här är sjukskrivningarna få. Den tekniska förvaltningen tillhör dem med lägst sjuktal i kommunen, det senaste året cirka fyra procent. Inom renhållning och avfall är siffran 5,9 procent.

 


Susanne Gudmundsson hjälper Karin Edlund.

 

Östersund är inte unikt på något sätt. Skillnaderna i ohälsa mellan kvinnligt och manligt dominerad verksamhet syns i de flesta kommuner.Det var skälet till att Arbetsmiljöverket för några år sedan jämförde arbetsmiljön i hemtjänsten och teknisk förvaltning, som sköter park, fastighet, renhållning och gator. Inspektioner gjordes i ett 60-tal kommuner, däribland Östersund. Resultatet var tydligt: på så gott som samtliga punkter hade de hemtjänstanställda sämre villkor. Med pressade scheman, ofta sparkrav hängande över sig och en chef med ansvar för alltför många medarbetare, var stressnivån hög. Få anställda trodde att de skulle orka jobba till pensionen. 

Undersköterskorna runt bordet på Nävervägen 13 nickar igenkännande. 

– Vi hinner inte ens gå på toa, ibland har jag tvingats gå hos en brukare, det vill man ju helst inte, säger Susanne Gudmundsson.


Daniel Björkström.

Inom teknisk förvaltning är bilden den motsatta. De anställda styr själva hur de lägger upp sin arbetsdag, cheferna ansvarar för betydligt färre medarbetare och förvaltningen har resurser att köpa in det som behövs. Arbetskläder till exempel, som hemtjänsten ofta saknar.

 – Vi kan plocka ut det vi behöver, skor också bekräftar Arne Svanfeldt.

På renhållningen har man förstås också sina arbetsmiljöproblem, främst fysiska. Kommunen borde sätta mer press på fastighetsägarna, som med enkla medel skulle kunna göra arbetet lättare för sophämtarna, anser Daniel Björkström som varit skyddsombud. Tunga sopkärl som ska släpas uppför branter och trösklar slit­er på handlederna. Peter Lindroth minns när Arbetsmiljöverket skulle mäta de anställdas fysiska belastning.  

– Min mätare slog i botten, det var långt över vad som var tillåtet.

”Gubbarna som jobbar här har sina krämpor, men är kanske lite mer stryk­tåliga än andra.”

Att tömma sopor är med andra ord inget glidarjobb. Men det är en speciell arbetsplats, menar Ola Skarin som tidigare varit chef för renhållningen. 

– Gubbarna som jobbar här har sina krämpor, men är kanske lite mer stryk­tåliga än andra.

Att de anställda har betydligt bättre villkor än vårdpersonalen i hemtjänsten, håller han dock med om. 

– De har en grej de ska göra varje dag och det är ingen som räknar minuter. Och behöver vi göra arbetsmiljöförbättrande åtgärder så finns ofta resurser till det. 

Anställda som har ont i rygg och axlar kan till exempel få massage bekostad av arbetsgivaren. Hemtjänstanställda får ta pengar från sitt eget friskvårdsbidrag. I december brukar Östersunds kommun bjuda renhållningsarbetarna på julbord på restaurang. Samma arbetsgivare som erbjuder hemtjänsten en gröttallrik och en skinkmacka. Det berättar Arne Svanfeldt. Han har en sambo som jobbar i äldre­omsorgen och kan jämföra. 

– Men nu har kommunen bestämt att alla kommunanställda ska få lika, så i december fick vi en jultallrik.

 


Daniel Björkström och Arne Svanfeldt.

 

Jag frågar Arne Svanfeldt och Daniel Björkström vad de tror att skillnaderna beror på. Spelar det någon roll att det är mest män som jobbar här? Nej, det tror de inte. 

– Man vill ju inte tro att det är så, säger Arne. 

Jag frågar undersköterskorna på Torvallas hemtjänst vad de tror att skillnaderna beror på. 

– Alltså, jag blir då inte brydd. Det där vet man ju att så har det alltid varit att vården inte är något de satsar på, säger Erika Bolin medan hon drar ut stolen och säger att nu måste hon verkligen i väg till sin brukare.

”Jag tycker det är förfärligt att det är så stora skillnader mellan mans- och kvinno­dominerade yrken.”

Efter att Arbetsmiljöverkets granskning för tre år sedan har inte mycket hänt i Östersund. Hemtjänsten har äntligen fått arbetskläder, men i övrigt är besvikelsen stor inom äldreomsorgen. En uppföljning som gjordes i höstas visade att arbets­situationen snarare blivit sämre och sjukfrånvaron har nära fördubblats. 

 

LÄS OCKSÅ: ”Vi trodde att politikerna skulle agera”

 


Mona Modin Tjulin.

Socialdemokraten Mona Modin Tjulin är ordförande i vård- och omsorgsnämnd­en. Hon pekar på att New public management, den typ av styrning som många kommuner valt att använda för hemtjänsten och som ofta medför detaljstyrning, varit väldigt dominerande. Men politikerna har fått upp ögonen för de negativa konsekvenserna och Östersund ser över hur man kan fokusera mer på att uppnå målet med vården, i stället för att räkna minuter.

Hur kan ni tillåta att hemtjänsten har så mycket sämre arbetsmiljö än renhållningen?

– Jag tycker det är förfärligt att det är så stora skillnader mellan mans- och kvinno­dominerade yrken och det är bra att få det nedpunktat hur det ser ut, säger Mona Modin Tjulin.

– Jag tror en förklaring är att vård och omsorg kostar så mycket mer än teknisk förvaltning och därför har vi vant oss vid att det är där vi måste effektivisera för att spara pengar. Det som krävs är att vi diskuterar personal­frågor på kommunstyrelsenivå och inte bara i varje enskild förvaltning.

Skillnaderna i Östersund 2016

Sjukfrånvaro
Avfall/återvinning: 5,9 %
Hemtjänst: 11 %

Andel kvinnor
Avfall/återvinning: 10 %
Hemtjänst: 84 %

Arbetstid
Avfall/återvinning: Dagtid
Hemtjänst: Dygnet runt

Schema
Avfall/återvinning: Styr själva arbetsdagen
Hemtjänst: Minutstyrt

Medarbetare per chef
Avfall/återvinning: Cirka 20*
Hemtjänst: Mer än 30
* gäller hela tekniska förvaltningen

Arbetskläder
Avfall/återvinning: Ja, har alltid haft
Hemtjänst: Ja, sedan förra året

Betald massage
(medicinska skäl)
Avfall/återvinning: Ja
Hemtjänst: Nej

Kommunalarbetaren har begärt in uppgifter från Östersunds kommun om arbetsvillkoren inom hemtjänsten och avfall och återvinning.
Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets jämförelse i 65 kommuner, däribland Östersund, 2014. Den avslöjade stora orättvisor när det gäller arbetsmiljön i hemtjänsten jämfört med teknisk förvaltning.
• I höstas visade en uppföljning av Östersund att arbetsmiljön i hemtjänsten försämrats och sjuktalen ökat.

Citat från Östersund

Citat från chefer, huvud­skydds­ombud och medarbetare inom tekniska i Östersund:    

”Vi köper de grejer vi behöver.”

”Vi har de ekonomiska musklerna att förbättra arbetsmiljön.”

”Chefen ska ha möjlighet att vara chef på 100 procent och vara bra på det.”

Citat från chefer, huvud­skydds­ombud och medarbetare inom hemtjänsten i Östersund:    

”Varje dag går ut på att spara pengar.”

”Jag är orolig för att någon blir felbehandlad.”

”Vi är stressade och mår psykiskt dåligt.”