Att ta hand om sjuka och skadade djur innebär ibland att säkerheten äventyras för dem som jobbar inom djursjukvården. Enligt skadestatistik från Arbetsmiljöverket är riv- och bitsår från hund och katt samt skador orsakade av hästar de största problemen inom djursjukvården. Nu har Prevent tagit fram en handbok för arbetsmiljö med konkreta råd för hur man kan förbättra arbetsplatssäkerheten.

– Detta är jätteviktigt eftersom så många skadar sig inom djursjukvården. Mörkertalet är dessutom stort eftersom många tänker att rivsår är en del av jobbet. Så är det givetvis inte utan de riskfyllda momenten måste arbetas bort systematiskt, säger Anja Westberg, ombudsman på Kommunal som varit med och tagit fram det nya materialet tillsammans med andra företrädare för branschen.

En arbetsmiljöhandbok, anpassad efter djursjukvården, har inte funnits tidigare. Den här beskriver hur arbetsmiljöarbetet kan gå till och innehåller bland annat handfasta checklistor som kan vara till hjälp under arbetet. Materialet innehåller också råd om stress och hotfulla situationer som kan uppstå i kontakten med djurägare.

– Det är inte bara djuren man ska ta hand om. Hur man bemöter djurägare är också en viktig del av arbetet och många vittnar om att hot och våld har ökat. För att hantera de här olika situationerna behövs konkreta redskap och därför är det väldigt roligt att det här materialet som vi efterfrågat länge äntligen finns, säger Anja Westberg.

Två filmer har också gjorts med konkreta tips om arbetsmiljö och säkerhet. En om att arbeta med häst och en om att arbeta med smådjur som hund och katt. Filmerna kan exempelvis användas på gymnasie- och högskoleutbildningar.  

Fotnot: Handboken och filmerna finns på Prevents hemsida.