Att jobba samtidigt som bilar rusar förbi i 70 kilometer i timmen är vardag för många av dem som har vägarna som arbetsplats. Enligt Kommunals enkät till medlemmar som jobbar med vägarbeten känner sig också nästan hälften av dem otrygga på jobbet och de har en extremt utsatt arbetsmiljö. Nu vill Kommunal satsa extra för att minska riskerna för den här yrkesgruppen. 

– Vi vill jobba på flera fronter. Det handlar om att göra medtrafikanter medvetna om riskerna som de utsätter vägarbetare för. Att köra på en person som befinner sig på vägen i 50 kilometer innebär i de allra flesta fall att personen dör. Vet alla bilister om det undrar jag? Den enda lösningen är ju att sänka hastigheten och visa större hänsyn i trafiken, säger Lars Fischer som är ombudsman på Kommunal.


Foto: Colourbox

Han uppmanar också alla ansvariga att följa reglerna för vägar och gators utformning, VGU, som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram tillsammans med Trafikverket. Då skulle säkerheten vid vägarbeten bli lika stor – oavsett om det är statens eller kommunens vägar det handlar om.

– Det är stor skillnad på avspärrningar av plastkoner eller betongsuggor. Bilister kör försiktigare förbi en betongsugga, en plastkon däremot skadar varken bilen eller föraren vid en kollision. Trots det används ofta plastkoner som skydd vid många avspärrningar på kommuners vägar och riskerna för  vägarbetarna ökar så klart då. 

Enligt enkäten upplever en tredjedel att kollektivtrafiken och bilismen prioriteras före deras arbetsplatssäkerhet och hälften av de tillfrågade har aldrig varit med och gjort en riskbedömning inför ett arbete i gatu- eller vägmiljö. Under hösten ska Kommunal bjuda in till en konferens för att lyfta de här frågorna. 

– De som jobbar måste bli medvetna om sina rättigheter, att de får ställa krav och att riskbedömningar ska göras inför vägarbeten. Det är lika viktigt som att informera allmänheten om trafikregler och ansvariga om lämpliga skyddsbarriärer vid vägarbeten, säger Lars Fischer.

Fotnot: En film om Kommunals undersökning finns att se på förbundets Facebook-sida.