Med sina 135 ärenden var Kommunal det LO-förbund som anmälde flest fall till LO-TCO Rättsskydd under 2016, visar Arbetets sammanställning. Trenden är annars att det totala antalet fall minskar.

Huvudförklaringen är förändringar i sjukförsäkringen som gör att Försäkringskassan fattar betydligt färre beslut om livränta än tidigare.

– Det prövas nästan inga arbetsskador längre och då blir det inte heller några beslut för oss att överklaga, säger LO-TCO Rättsskydds chefsjurist Dan Holke till Arbetet.