Kvinnomarschen i Washington drog till sig fler besökare och deltagare till den amerikanska huvudstadens gator än själva ceremonin där Donald Trump svors in som ny president.

Motståndet mot Donald Trump är massivt och när Tonia McMillian, som arbetar som dagbarnvårdare i Bellflower i Kalifornien talar om Donald Trump vägrar hon till och med att nämna honom vid namn. Det är högst medvetet.

– Jag kan inte ändra omständigheterna, han är president. Men jag kommer inte att ändra min åsikt om honom och han representerar inte mig, min familj eller mina vänner. Jag tittade inte på invigningen, men jag njöt verkligen av att se mina bröder och systrar runt om i världen som i solidaritet skickade meddelandet att det inte kommer att bli några enkla fyra år för honom.

Före valet talade Tonia McMillian om Obamacare, rätten för alla amerikaner att teckna en sjukförsäkring, som det viktigaste Barack Obama åstadkom under sin presidenttid. Reformen gav henne rätt till sjukvård och råd med mediciner. Innan Obamacare var på plats hade hon inte råd att betala vad en sjukförsäkring skulle kosta.

Nu är risken stor att den försvinner. Det första Donald Trump gjorde som president var att sätta sin signatur på dokument som gör det möjligt för delstaterna att riva i Obamacare. Hans löfte är att Obamacare ska bort.

– Vad gäller sjukförsäkringen kan ”han” försöka ta den ifrån mig. Men det blir inte utan kamp. Tack vare att jag haft Obamacare några år är jag frisk nog att stanna i ringen! säger Tonia McMillian.

Tusentals fackmedlemmar deltog i kvinnomarscherna runt om i USA. Amerikanska LO, AFL-CIO:s ordförande Richard Trumka påtalade att kvinnors rättigheter är arbetstagarnas rättigheter. Och att medlemmar genom att marschera står upp för kvinnors rättigheter och mot diskriminering, värden som den nya presidentadministrationen utgör ett allvarligt hot mot, enligt Trumka.