Det minskade flyktingmottagande har också minskat behovet av HVB-hem. Runt om i landets kommuner stängs därför HVB-hem med varsel av personal som följd.

Enligt siffror från Arbetsförmedlingen varslades totalt 671 kommunanställda i fjol, att jämföra med 356 personer året innan. Även om siffrorna inte är nedbrutna på yrkeskategori beror de flesta varslen troligtvis på det förändrade flyktingmottagandet, skriver Dagens Samhälle.

Betydligt färre ensamkommande flyktingbarn kommer till landets kommuner nu än 2015 då Sverige tog emot 35 000 ensamkommande. Samtidigt har regeringen beslutat att sänka ersättningen för mottagandet från den 1 juli – från 1 900 kronor per dygn och barn till 1 350 kronor.

Det minskade behovet av HVB-hem beror i vissa kommuner också på att de ensamkommande flyktingbarnen nu fördelas jämnare över landet.