Att offra livet för att rädda liv – det ska ingen behöva göra. Ändå dog tre brandmän på jobbet förra året under räddningsarbetet efter trafikolyckor. Nu har studenter på Kungliga tekniska högskolan, KTH, tagit fram ett kommunikationssystem som ska minska riskerna för blåljuspersonal som har vägarna som arbetsplats. Systemet ska öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten för ambulans, brandkår och polis samt göra arbetsmiljön bättre för dessa utsatta yrkesgrupper.

– I bilen hem från KTH hade jag plötsligt ett utryckningsfordon bredvid mig som jag varken hade hört eller sett. Jag fick panik innan jag kunde flytta på mig och då slogs jag av tanken: Vad betyder tjugo extra sekunder för en patient med hjärtstopp och vad händer när bilar väjer i panik, säger maskinstudenten Alex Hedberg.

Det var så idén föddes och tekniken har han arbetat fram tillsammans med maskinstudenten Mikael Erneberg och elektrostudenten Florian Curinga. Tanken är att blåljus och sirener ska kompletteras med ett automatiskt meddelande om att ge fri väg för utryckningsfordon som går ut genom bilstereon till alla bilister inom en viss radie. Moderna bilar är så ljudisolerade att man upptäcker utryckningsfordonen alldeles för sent. Med tekniken, EWAM system, får bilisterna helt enkelt en bättre chans att hinna flytta på sig.

Enkelt uttryckt handlar det om en svart låda som ska installeras i utryckningsfordonen. Hårdvaran kopplas sedan till befintliga system och de här meddelandena ska kunna aktiveras med samma knapp som sätter på sirener och blåljus. Det kommer alltså inte innebära fler arbetsmoment för blåljuspersonalen. Meddelanden ska också kunna skickas ut med information om en trafikolycka till bilar som är på väg mot platsen.

– Om du sitter och kör och plötsligt får ett direktmeddelande i radion som säger att du ska ta det lugnt för att det inträffat en olycka efter en sträcka med skymd sikt, tror jag att de flesta kommer agera därefter, säger Alex Hedberg.

I kontakten med blåljuspersonal och berörda myndigheter har den förbättrade arbetsplatssäkerheten lyfts fram som den största vinsten med den nya tekniken. Medan framkomlighet och trafiksäkerhet var det som studenterna själva hade i åtanke när de tog fram den.

– Flera räddningstjänster runt om i landet har anmält sitt intresse för att testa. Det är roligt att så många är positiva och att tekniken kan få en så stor praktisk betydelse, säger han.

När pilottesterna drar igång i Stockholm under våren är det tänkt att sju till nio fordon, ambulanser och brandbilar, ska utrustas med tekniken vilket också allmänheten kommer märka av. Två av brandbilarna tillhör Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF, där Christer Flodfält är brandman och skyddsombud.

– Tekniken kan underlätta mycket för oss. På hårt trafikerade vägar som E4:an har bilisterna kort tid på sig att agera och de flesta flyttar sig spontant till körfältet längst till höger när vi närmar  oss. Om ett meddelande skulle få dem att dela upp sig i stället och lämna mittenfältet fritt skulle vi vinna mycket tid. Vår arbetsmiljö förbättras, trafiksäkerheten – och vi kan komma fram och rädda liv tidigare, säger han.

Så kan tekniken hjälpa

Scenarier där tekniken kan göra skillnad:

1. Undvika olyckor vid korsningar om korsande trafik förvarnas om utryckande fordon i god tid.
2. På stora infartsleder i rusningstrafik kan tekniken uppmärksamma bilister på utryckningsfordon tidigare så att de hinner skapa en ränna för fri väg.
3. Vid trafikolycka på motorväg kan bilister i samma körfält som olyckan varnas i god tid.
4. Vid trafikolycka på landsväg kan bilister varnas innan de når en olyckplats som är skymd bakom exempelvis en kurva.