Karin Lindkvist, Linda Callin och Barbro Larsson.

När nattsjuksköterskan drar sin morgonrapport på centrala intensivvårdsavdelning 96 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är det inte bara sjuksköterskor och undersköterskor som lyssnar. Avdelningens städare är självklara deltagare för att få kunskap om patienterna och höra vad som är på gång under dagen.


Linda Callin.

–  Vi kan få information om någon speciell smitta, om undersökningar som pågår under lång tid och om det är många anhöriga hos någon patient som är på väg att gå bort. Morgonrapporterna ger oss en helt annan möjlighet att planera vårt arbete ­under dagen, säger städaren Linda Callin.

Hon och kollegan Barbro Larsson är anställda som städare direkt av avdelningen, vilket är unikt på Sahlgrenska sjukhuset. Det gör att de är en lika viktig del i arbetslaget på avdelningen som alla andra yrkesgrupper. Här är de ”Linda och Babs”.

– När jag kom hit till IVA blev jag förvånad över att städarna var en stor del i arbetsstyrkan. Det var en väldigt positiv överraskning. Annars finns alltid uttalade och outtalade hierarkier, men det är inte så här, säger Linda Callin.

”Det är en trygghet när vi vet att alla yrkesgrupper har kunskap om patientklientelet och känner oss och verksamheten.”

Undersköterskan Karin Lindkvist tycker att lag­arbetet med städarna påverkar hennes eget arbete på ett positivt sätt.


Karin Lindkvist.

–  Det är en trygghet när vi vet att alla yrkesgrupper har kunskap om patientklientelet och känner oss och verksamheten. Det här är ingen enkel verksamhet och som städvikarie här är det lätt att bli avskräckt bland alla apparater, mycket sjuka ­patienter och med skarpa lägen, säger hon.

Vårdrelaterade infektioner är den fjärde största dödsorsaken inom vården. Årligen dör runt 700 personer av infektioner de ådragit sig när de vård­ats. Städningen på sjukhusen handlar bokstavligen om liv och död.

För några år sedan gick debatten hög i media om smutsiga sjukhustoaletter och dålig hygien på ­landets sjukhus. Det fick personalen på avdelning 96 att börja fundera på vårdhygienen i patient­rummen. De beslutade sig för att starta en tvärprofessionell hygiengrupp där även städarna skulle vara en del i projektet, som fick namnet ”Rumsrent”.

”Vårt arbete har blivit mer synliggjort och det har bara varit positivt att vara en del av projektet.”

I dag sitter signeringslistor på väggen i varje rum där man kan se klockslag för städningen och vem som utfört den. De ser ut ungefär som listorna som finns på toaletterna på hamburgerkedjorna.

– Vi signerar för att se att städningen är gjord, inte för att sätta dit någon. Mer för att personal som kommer efter ska kunna se vad som hunnits med och vad som finns kvar, säger städaren Linda Callin.


Barbro Larsson.

I varje rum hänger också tydliga instruktioner som talar om vilken personal på vilket arbetspass som ska städa vad.  

–  Vårt arbete har blivit mer synliggjort och det har bara varit positivt att vara en del av projektet. Jag känner mig behövd och vi vet att vi gör vårt jobb bra. Vi kan avdelningen och vi vet hur vi ska behandla inventarierna. Jag är alltid nöjd när jag går hem från jobbet, säger Barbro Larsson.

Prisad kamp mot bakterier

Vad: Centrala intensivvårdsavdelningen 96 på Sahlgrenska var en del i det hygienarbete med namnet ”Rumsrent”, som blev så framgångsrikt att det tilldelades Svenska hygienpriset 2014. Priset premierar betydande insatser inom hygienområdet och delas ut av Svensk Förening för Vårdhygien.
Hur: Projektet startade en tvärprofessionell hygiengrupp (sjuksköterskor, undersköterskor, städare) och morgonronder där städarna deltar. De arbetar även med hygienutbildning för alla yrkesgrupper, signeringslistor, månadsteman och almanackor som fokuserar på olika arbetsmoment.