Det var i tidningen Dagens Industri som Tobias Baudin uttalade sig om hur man bör gå vidare efter Ilmar Reepalus utredning som föreslår att vinsten ska begränsas till sju procent, plus statslåneränta, inom alla välfärdssektorer. Rubriken var ”Kommunal vill se vinster i vården”. Tobias Baudin säger att sjukvården kan slippa vinstbegränsning tills vidare. Det handlar om privata sjukhus och vårdcentraler.

– Där upplever vi inte att medlemmarna pressas på samma sätt och att det är samma tryck från allmänheten. I sjukvården är också professionen och hur man ska bedriva verksamheten tydligare reglerat.

Tobias Baudin pekar på att både regeringen och LO signalerat att skolan är den sektor som mest akut behöver en vinstbegränsning. Då regeringen inte har majoritet i riksdagen för ett generellt vinsttak är det sannolikt att man väljer att gå fram med en kompromiss. Men Kommunal anser att situationen inom äldreomsorgen är minst lika alarmerande som i skolan.

 – Vi ser där hur löner och arbetsvillkor pressas just för att företag vill göra vinst. Jag tycker man är otydlig och därför vill jag var tydlig med att om man tänker lämna äldreomsorgen och bara gå fram med ett vinsttak för skolan så gör man en helt felaktig bedömning. 

I en debattartikel i KA argumenterar Ylva Månsson, förtroendevald i Skåne, att förbundet inte kommer vinna tillbaka några medlemmar genom att ”vackla i vinstfrågan”. På KA:s Facebooksida riktas också kritik mot Baudins utspel. Flera som kommenterat Ylva Månssons debattartikel talar om ett svek.

”Gör man inget skapas det politikerförakt. Facket ska stå på arbetarnas sida och inte företagarnas”, skriver en läsare.

Andra menar att det kan vara svårt att få igenom ett totalt vinstförbud i riksdagen och att Kommunal måste vara pragmatiska för att få igenom någon form av vinstbegränsning.

Vad säger du till de kommunalare som tycker att ditt förslag är ett svek?

 Min bild är att många läst den helt missvisande rubriken i Dagens industri. Det vi säger är att äldreomsorgen är lika viktig som skolan och det betyder att vi kan ta sjukvården efter det. Vi vill ta bort vinstdriften i alla välfärdssektorer men vi ska få igenom det också. Det är viktigt att gå från retorik till resultat.

Både Vårdförbundet och Läkarförbundet har tidigare sagt nej till ett vinsttak. Vårdförbundet vill i stället att det ska bli lättare att granska privata vårdföretag, till exempel vad gäller personaltäthet.