Det var den 13 januari 2016 som Aftonbladet avslöjade en rad skandaler i Kommunal. Det handlade bland annat om vidlyftig representation och en  satsning på en restaurang i Stockholm. Många valde att lämna förbundet. KA har knappt ett år senare frågat Kommunals sektioner vilket förtroende de bedömer att medlemmarna har för Kommunal i dag.

 

 

Nästan hälften svarar att medlemmarna har ”varken högt eller lågt förtroende” för Kommunal i dag. Drygt hälften anser att bytet av ledning och Kommunals åtgärder påverkat förtroendet positivt.

–Förtroendet hade kunnat varit större efter skandalerna. Men till syvende och sist så vet medlemmarna att vi är lika långt ner på gräsrotsnivå som en vanlig medlem, så vi har inte fått samma negativa respons som förbundsledningen, säger Janne Sandström, Kommunals vice ordför­ande i Bollnäs.

38 procent ser det som att medlemmarna har högt eller ganska högt förtroende, medan 13 procent svarar lågt eller ganska lågt förtroende.

 

LÄS OCKSÅ: Så gick Kommunals storstädning

 

Den nye ordföranden Tobias Baudin är positivt överraskad.

– Jag tycker ändå att vi har ett relativt starkt förtroende. Det är en bra grund att stå på.

Man ska komma ihåg att Kommunals anseende var lågt hos allmänheten redan innan skandalskriverierna. I Sifos anseendeindex för organisationer låg Kommunal sämst till av alla undersökta organisationer redan 2015 – efter krisen är siffrorna katastrofala.

 

 

I samband med krisen sjösatte Kommunal sin åtgärdsplan, delar av förbundsledningen byttes ut, och Tobias Baudin blev ny ordförande i Kommunal. Vi frågade hur sektionerna tror att dessa åtgärder påverkat förtroendet för förbundet bland medlemmarna.

Positivt tror en majoritet. Lotta Svenander, sektionsordförande i Norrtälje, säger liksom de flesta vi pratar med att medlemmarnas förtroende är större för de lokala företrädarna. Hon tror att åtgärd­erna som gjorts under året haft effekt. 

– Jag tror att medlemmarna i vår sektion är nöjda med åtgärdsplanen för att vi själva diskuterat den så ingående. Jag känner mig ganska trygg med åtgärdsplan­en och de som har blivit valda, säger Lotta Svenander.

 

TOBIAS BAUDIN: ”Medlemmarna kräver mer av oss”

 

På frågan om hur sektionsföreträdarna själva märkt att Kommunal fått en ny ledning är svaren blandade. Hela skalan från ”Baudin är mer synlig och tydlig” till ”det märks inte alls” finns bland svaren.

Flera av dem vi pratar med säger att skandalerna finns färskt i minnet hos många. 

– Vi körde medlemsutbildning för några veckor sedan och då pratade vi ganska mycket om åtgärdsplanen. Men vi tappade inte så mycket medlemmar. Jag tycker att man har tagit tag i saker och ting, allt är egentligen positivt förutom att hela förbundsledningen inte byttes ut, säger Nils Wåge, sektionsordförande i Sölvesborg. 

Fotnot: 221 av 305 av Kommunals sektioner har svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är 72 procent.

Åtgärdsplanen – detta har hänt

Inventering av brister, bland annat har intervjuer med nyckelpersoner gjorts om bristerna i verksamheten.
Visselblåsarfunktion inrättades, där medlemmar och andra kan slå larm om missförhållanden inom Kommunal. Få har hört av sig, inget allvarligt har rapporterats.
Förändringar i Lyran, se artikeln nedan.
• Kommunals gyllene regel införd. Den lyder: ”Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna”.
• Ny alkoholpolicy. Totalstopp för att bjuda på alkohol. Inga undantag.
• Ny resepolicy. Mer restriktivt med ”business class” på flyg och flygresor över huvud taget. Större kontroll över anställdas resor.
• Ny lägenhetspolicy. Krav på att man måste bo minst 50 km från förbunds­kontoret för att man ska kunna få lägenhet genom Kommunal. Lägenheter endast till ombudsmän och ledningen. Om inget behov finns lämnas lägenheten till bostadsförmedlingen. Så kallade pendlarlägenheter kan gå även till anställda av sociala skäl. 
• Ny policy för gåvor och representation. Bland annat sänkta nivåer för vad gåvor får kosta i samband med 50-årsdag och liknande.
• Ny internrevision, ska stärka efterlevnaden av policybesluten. Ej genomfört ännu. Person tillsätts tidigast till våren.
• Översyn av struktur för fastighets­innehav, se artikeln nedan.
• Mer professionell organisation. Tydlig gränsdragning mellan Kommunals förtroendevalda och experter. 

Detta har också hänt:
Förbundskassörsrollen avskaffad. Kassör­ens tidigare uppgifter delegeras till ekonomichef. Förändrade uppgifter för tredje vice ordförande.
Fallskärmar avskaffade för nya i förbundsledningen.
Utredning om hela ledningen ska ingå i förbundsstyrelsen i framtiden, för att lättare kunna utkräva ansvar.