I en debattartikel på KA.se nämner Ylva Månsson, förtroendevald i Skåne, Kommunals aktieinnehav i vårdbolaget Attendo. Att förbundet tidigare ägde aktier i Attendo, trots att kongressen sagt nej till vinster i välfärden, är naturligtvis mycket olyckligt.

Dessa aktier är nu sålda och ett nytt placeringsreglemente är på plats. I reglementet framgår tydligt att Kommunal inte ska köpa aktier i bolag som utför välfärdstjänster finansierade av kommuner och landsting. Även aktier i Investor, som driver Aleris, har därför sålts.

För oss som dagligen arbetar med förbundets ekonomi är det självklart att Kommunal ska vara en organisation som sätter öppenhet i första rummet och där kongressens beslut gäller. 

Lars Randerz,
ombudsman ekonomienheten