”Det finns bara ett sätt att återuppbygga förtroendet, det är att visa att vi är en fackförening som driver frågor som är viktiga för våra medlemmar och att vi får framgång i de fackliga frågorna. Det kommer inte bli en lätt resa, många har blivit besvikna på oss. Sedan handlar det också om självklarheter, vi måste leva som vi lär och följa de riktlinjer vi nu tagit fram.”

Detta är Tobias Baudins svar på frågan varför medlemmarna ska lita på Kommunal efter den stora skandalen.

Jag kan då inte förstå hur Kommunal hösten 2015 kan ha köpt 42 000 aktier i Attendo, och nu går emot Kommunals och LO:s tidigare ställningstagande mot vinster genom att vackla i frågan om vinsttak inom alla välfärdssektorer för att nu exkludera sjukvården? (Läs mer i en Aftonbladet-intervju här.)

 

REPLIK: Aktierna i Attendo är sålda

 

Det har kommit mycket gott ur den stora skandalen i januari 2016. Bland annat har fallskärmar tagits bort och reglerna om Kommunals lägenheter har skärpts. Vi måste dock fortfarande vara noga med att följa Kommunals ideologi för att även i fortsättningen förtjäna medlemmarnas förtroende.

Kommunal har en stor del av medlemmarna verksamma inom vården. Men de pressas inte lika hårt av vinstkraven som medlemmarna inom andra sektorer, enligt Tobias Baudin. Då menar han, såvitt jag kan förstå, att sjukvården är så hårt reglerad avseende hur vården ska bedrivas att den därigenom inte utgöra en fara för att Kommunals medlemmar helt plötsligt skulle stå utan jobb.

Kanske är det så att vi har jobben kvar men hur blir det med arbetsmiljön? Och hur blir det med omplaceringar, då man inte längre klarar av tempot i verksamheten, eller behöver omplacering av andra skäl? Hur stora möjligheter finns det i en privat verksamhet?

Och, handen på hjärtat, är det verkligen försvarbart med stora enskilda vinster inom sjukvården?

Är det inte viktigare att pengarna stannar inom vården för att utveckla denna och återigen få uppleva en vård med både kompetens och kvalitet, något som är på väg att försvinna med alla krav på besparingar och effektivitet?

Jag ser mina kollegor må dåligt för att man inte hinner med att finnas till för de inneliggande patienterna, och personal som oroar sig över kraven att hinna med ett visst antal patienter per dag. Jag ser patienter tåligt lidande som inte klagar för att de tycker synd om personalen som knappt hinner äta.

Jag är Kommunalare ”genom födsel och ohejdad vana”, och får ibland försvara Kommunals handlingar och ställningstagande. Det är väldigt viktigt för mig med lojalitet men även med ärlighet, och jag har svårt för att inte säga omöjligt att försvara Kommunal, både gällande Attendo-aktierna och svängningen i non-profit frågan.

Jag ber därför att Kommunals förbundsstyrelse återigen diskuterar sitt ställningstagande för att inte förbruka flera medlemmars förtroende.

 

Ylva Månsson
förtroendevald i Skåne