I dag är det exakt ett år sedan som Kommunals värsta kris någonsin inleddes. På morgonen den 13 januari 2016 publicerade Aftonbladet den första artikeln om Kommunals slöseri med pengar på affärsverksamheter som inte bar sig och vidlyftig representation. Det blev startskottet på en serie avslöjanden och redan under krisens andra dag avgick dåvarande förbundskassören Anders Bergström. Många medlemmar lämnade Kommunal i protest och den 20 januari meddelade dåvarande ordförande Annelie Nordström att hon skulle avgå vid kongressen i maj. Då valdes i stället Tobias Baudin till ny ordförande.

När vi besökte ordföranderummet på Kommunals förbundskontor i juni hade Tobias Baudin knappt hunnit packa upp flyttkartongerna. Nu har 42-åringen från Luleå varit ordförande för Kommunal i ett halvår. Sofforna har bytt plats och en tavla av arbetarkonstnären Albin Amelin har åkt upp på väggen. Men någon större prägel anser Tobias Baudin inte att han har satt ännu. 

– Jag har inte gått in i det här med att jag ska göra om allting eller ha färdiga svar. Jag har försökt vara ute och träffa medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän för att göra mig en bild av förbundet och nu bestämt mig för att göra en förändringsresa, säger han.

En undersökning som Kommunal gjort visar att endast var femte medlem känner medlemsnyttan. Dessutom visar Sifos förtroendeindex för 2016 katastrofsiffror. Det mäter allmänhetens förtroende och låg före krisen på 13, ett fackförbund bör ligga på 30–35, säger Baudin. Nu? Minus 19. Lägst av alla.

– Vi har haft ett väldigt tufft år bakom oss. Men man ska komma ihåg att vi låg alldeles för lågt redan innan. Vi måste lyssna och förstå att både medlemmarna och omvärlden kräver mer av oss.

”Vi ska lyssna på dem som är medlemmar men också de som har valt att inte bli medlemmar. Vad vill de ha av en modern fackföreningsrörelse?”

Därför inleder Kommunal i år en stor medlemsdialog. Hur den ska gå till kommer Kommunal att återkomma till, men avstampet blir en konferens för alla sektionsordföranden. Målet är att år 2022 ska Kommunal ha genomfört en förändringsresa och blivit ett fackförbund som har ökat rejält i såväl förtroende som antal medlemmar och organisationsgrad. 

– Vi ska lyssna på dem som är medlemmar men också de som har valt att inte bli medlemmar. Vad vill de ha av en modern fackföreningsrörelse? När vi kommer fram till 2022 ska vi kunna titta tillbaka och se att nu har vi gjort hela resan, säger Tobias Baudin.

När skandalerna i Kom­munal avslöjades var det många som upprördes av att ledningen levde långt från medlemmarnas verklighet, med höga löner, fallskärmar och extraarvoden från styrelseuppdrag. Fallskärmarna är borta men resten kvar. Tobias Baudin tjänar drygt 75 000 kronor i månaden och sitter dessutom i A-kassans styrelse, vilket ger honom omkring 20 000 extra om året. 

Tobias Baudin känns bekväm med de flesta frågor han får. Men när vi ber honom förklara för en medlem som tjänar 23 000 kronor i månaden varför han som ordförande ska ha så mycket mer pengar, verkar han mer besvärad.

– Det är en hög lön jag har som skiljer sig avsevärt från de löner medlemmarna har och vad jag själv hade som maskinist. Det finns så klart olika löner i Kommunal. Jag är ordförande och har en lön för det som är hög och som sätts av förbundsstyrelsen. 

Men varför ska du ha nästan 20 000 extra för att sitta i A-kassan när du redan har den här höga lönen?

– Den modell vi har är att man får behålla arvodena när man sitter i de bolag och styrelser som är viktiga för oss i Kommunal.

Men han medger att det kan finnas ett problem när ledningen i ett fackförbund som företräder lågavlönade tjänar långt mer än vad medlemmarna gör. Därför är det viktigt för honom att vara ute på arbetsplats­erna.

– Inom mig finns den här rädslan, att har man så pass hög lön som vi har, får träffa inflytelserika person­er och ha ett så här fint kontor, att jag ska glömma vem jag företräder. Men jag tror att trots att jag har en hög lön så kan jag företräda medlemmarna på ett bra sätt.

”I grunden är jag mer vänster … Kalla mig en pragmatisk vänsterperson.”

Innanför dörren till Tobias Baudins kontor står en ministaty av den avgående amerikanske presidenten Barack Obama.

Under Obamas sista och Baudins första halvår vid makten kan det se ut som att Kommunal fått en mer politisk prägel. I avtalsrörelsen med Vårdföretagarna har Kommunal och Baudin lyft in frågan om vinster i välfärd­en när de har opinionsbildat och uttal­at sig skarpare än förut.

– Min bild är att våra medlemmar vill att vinsterna ska gå till deras egna löner och att förbättra deras arbetsvillkor, säger Tobias Baudin.

Han vill först inte riktigt gå med på att han skulle vara mer politisk än förra ordföranden Annelie Nordström. Men han medger att han tycker att Kommunal ska påverka politiken mer än tidig­are.

– En av målsättningarna är att vi ska ta ett större utrymme i samhällsdebatten. 

Själv placerar han sig på vänsterkanten inom socialdemokratin. 

– I grunden är jag mer vänster. Sen kanske jag inte uppfattas så i vissa frågor. Jag känner mig själv som pragmatisk och resultat­orienterad. Kalla mig en pragmatisk vänsterperson.

I konflikten med Vårdföretagarna i december om ett nytt avtal, ringde Baudin upp Kommunalarbetaren för att kommentera konfliktläget. Det är ovanligt. All kommunikation kring avtal brukar annars skötas av avtalssekreteraren eller avtalsenheten.

– Jag är väldigt öppen i mitt ledarskap. Jag ger mycket intervjuer, man ska få höra vad jag tycker och tänker. Det menar jag att jag är skyldig våra medlemmar.