Professor Torbjörn Åkerstedt och hans team på Karolinska institutet ska undersöka om det finns ett samband mellan död i hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer och arbetsvillkor som fysisk arbetsbelastning, inflytande på jobbet och antalet sömntimmar. 

– Vi tror att resultaten kommer att vara mycket viktiga för allmänheten, vårdgivare, arbetsliv och för den vetenskapliga förståelsen av återhämtning genom sömn, säger Torbjörn Åkerstedt som tidigare gjort flera stora studier om sömn.

Projektet har fått drygt 3 miljoner kronor i stöd av AFA försäkring som varje år satsar 150 miljoner kronor på forskning som ska förebygga ohälsa och arbetsskador på arbetsmarknaden.

En annan forskare som fått pengar är professor Kristina Alexandersson som fått 4 miljoner kronor för ett fyraårigt forskningsprojekt om mammors sjukskrivningar. Hon ska undersöka om fler barn innebär mer sjukfrånvaro. Statistik om alla kvinnor i barnafödande åldrar i Sverige kommer att ingå och utifrån den görs sedan en fördjupad undersökning på kvinnor som arbetar framförallt inom vård- och omsorgsyrken.

–  Jag har valt just vård- och omsorg eftersom sjukfrånvaron är hög där och för att en stor del av kvinnorna arbetar med de yrkena, säger Kristina Alexandersson som kommer att lämna en första delrapport om ett år.