Tanken med nystartsjobb är att underlätta för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden att få ett jobb. Det handlar bland annat om långtidsarbetslösa, tidigare sjukskrivna eller nyanlända i Sverige.

Arbetsgivare som anställer dessa får en stor del av lönekostnaden betald. Men nystartsjobben har kritiserats, inte minst eftersom granskningar visat att en del företag har satt i system att utnyttja bidragen utan att det resulterat i reguljära anställningar.

Arbetsförmedlingens egen granskning har visat att en av tio anställda inom restaurang, bilservice och taxi har en anställning med stöd. Men problemen finns även inom vården. För några år sedan visade Kommunalarbetarens granskning av ett privat hemtjänstföretag i Södertälje att 43 procent av lönekostnaderna täcktes av nystartsbidrag.

Från den första februari i år kräver Arbetsförmedlingen att företag som anställer nystartsjobbare har kollektivavtal eller erbjuder de anställda lön och förmåner som liknar de i branschens kollektivavtal. Hur länge arbetsgivare kan få lönesubvention för en anställd varierar och styrs bland annat av hur länge personen varit utan jobb. Men maxtiden kortas nu avsevärt. Tidigare kunde perioden sträcka sig upp till tio år. Nu sätts maxgränsen till två år.

Hur stor del av lönen som staten betalar bestäms också av hur länge personen varit utan arbete, men för nyanlända får arbetsgivaren alltid en summa som motsvarar 2,5 gånger arbetsgivaravgiften.