Arbetsmiljöverket ansåg att toaletterna hos ett antal brukare var för trånga och krävde att Nyköpings kommun skulle vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Annars skulle inte hemtjänsten få arbeta där.

Orimligt, ansåg kommunen och överklagade. Sedan dess har fallet gått flera steg genom rättssystemet.

Nu ger kammarrätten kommunen rätt, rapporterar Arbetet. Olika intressen står mot varandra, och i det här fallet anses socialtjänstlagen väga tyngre än de arbetsmiljöproblem som Arbetsmiljöverket pekat på.