SVAR: För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du ha arbetat tillräckligt mycket. Det finns inget krav från a-kassan att du måste acceptera vilket jobb som helst för att arbeta upp rätten till arbetslöshetsersättning. Däremot går det snabbare att få ersättning ju fler jobb du tackar ja till. När du väl har rätt till ersättning måste du däremot tacka ja till alla lämpliga jobb du blir erbjuden, annars riskerar du att bli avstängd. Samma gäller också om du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Det kan du få även om du inte har rätt till ersättning från a-kassan. Vad gäller din tid som medlem får du tillgodoräkna dig din tid i Handels a-kassa, så länge det inte finns något uppehåll i medlemskapstiden. Du kan bli medlem i en a-kassa från första dagen i den månad ansökningen kommer in. Därför är det viktigt att du kvarstår som medlem i den gamla a-kassan tills den sista dagen i månaden innan.

Theodor Berleen Danå, 
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa