SVAR: Ni har haft det jobbigt på er arbetsplats med både chefsbyten och omorganisation. Omorganisation ska förhandlas eller, om det finns ett samverkansavtal, hanteras i samverkan. I samband med detta görs en risk- och konsekvensanalys för att synliggöra de eventuella konsekvenser omorganisationen får. Problem som uppstår på arbetsplatsen efter det att konsekvensanalysen är gjord behöver ni på arbetsplatsen lyfta med den lokala organisationen.

Lön – när lönen sätts individuellt och differentierat ska lönesamtal genomföras.

Lena Byström,
ombudsman på Kommunal