SVAR: Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom är semesterlönegrundande om frånvaron inte överstiger 180 dagar eller om den beror på arbetsskada. AGS försäkring eller motsvarande försäkring bygger på att din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal. Om så inte är fallet kan din arbetsgivare ändå teckna en sådan försäkring. 

Lars-Sture Johansson,
­ombudsman på Kommunal