SVAR: Mitt råd är att du så fort som möjligt kontaktar ditt lokala fack eller Kommunals ombud på din arbetsplats. Utifrån din beskrivning är det fullt möjligt att du inte har företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren. Dels omfattas anställning med särskilt anställningsstöd inte av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd, dels kan du ha haft anställningar på visstid som du inte heller får tillgodoräkna dig när det gäller rätten till återanställning.

Det skäl som arbetsgivaren har angett är felaktigt. Orsak­en är inte att anställningen varit subventionerad utan snarare vilken typ av anställning du haft. Därför är det viktigt att du snarast tar kontakt med Kommunals ombud, då du bör få hjälp med att reda ut detta innan din anställning upphör.

Tom Jansson,
ombudsman på Kommunal