SVAR: Du är i dagsläget inskriven hos Arbetsförmedlingen och har a-kassa. Du skriver att du ”hänvisades” dit efter ett halvt års sjukskrivning, men det framgår inte vem eller vilka som avgjorde detta. 

Är du fortsatt sjuk och har nedsatt arbetsförmåga mot alla normala arbeten (du jämförs ju mot dessa när du inte har en anställning) har du rätt till fortsatt sjukpenning. Det kan du ansöka om med stöd av läkarintyg.

Mitt bästa råd är annars att du i samråd med Arbetsförmedlingen hittar en plats där du kanske kan arbetspröva och där din arbetsförmåga kan utvärderas. Kanske finns det någon arbetsplats där du skulle kunna beviljas stöd i form av lönebidrag till arbetsgivaren? Under tid i arbetsmarknadspolitiskt program får du ersättning i form av aktivitetsstöd, som inte är begränsat på samma sätt som dagar med a-kassa.

Ett alternativ utöver förslagen ovan är också att du anmäler din arbetsskada till Försäkringskassan och ansöker om livränta. Du skriver att du har läkarintyg på att det är arbetsskador du har. Om övervägande skäl talar för samband mellan arbetet och dina sjukdomsbesvär kan du få ersättning. Det finns ny forskning som visar på samband mellan slitsamma arbeten och artros i höft- och knäleder. Men för att du ska ha rätt till ersättning krävs bland annat att du fått din förmåga att skaffa inkomst nedsatt med minst en femtondel till följd av arbetsskadan. 

Du måste alltså till exempel vara sjukskriven eller ha tvingats byta till lägre betalt arbete till följd av skadan. Tillståndet ska också antas bestå minst ett år framåt i tiden.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd