SVAR: Det finns ingen lagstiftning som direkt reglerar vilka som ska eller inte ska vara med på möten. Men för att få en fungerande verksamhet är det viktigt att all personal ges möjlighet att diskutera med varandra. 

Som ni beskriver det är ni inte en del av övriga anställda på arbetsplats­en och detta skapar ingen god arbetsmiljö. 

Ni skriver att ni kallar mötena på arbetet för arbetsplatsträffar. Det tyder på att ni kan ha ett samverkansavtal som styr mötena. 

Kontakta ert lokala Kommunal och beskriv hur ni har det på arbetsplatsen, både när det gäller era personalmöten och planeringen.

Maria Hansson, 
ombudsman  på Kommunal