SVAR: Det är förstås besvärligt för din mamma att hon känner att hon har svårt att göra sig förstådd. Men arbetsgivaren som driver äldre­boendet har ett ansvar för att personalen inte utsätts för diskriminering. Ett beslut att flytta på personal på grund av bristande kunskaper i svenska skulle kunna vara etnisk diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen kan dock undantag göras från diskrimineringsförbudet om ett krav på goda kunskaper i svenska är ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte. Kravet ska dessutom vara lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. En förutsättning är att kravet har ställts i samband med anställning och syftet ska inte kunna uppnås på något mindre ingripande sätt än ett beslut om förflyttning. Arbetsgivaren verkar inte ha ställt krav på goda kunskaper i svenska vid anställningen. Om syftet som ska uppnås är att de boende ska kunna kommunicera med personalen kan detta troligen uppnås genom att någon anställd med goda kunskaper i svenska tillkallas vid tillfällen som den boende har svårt att göra sig förstådd. Det är upp till arbetsgivaren att organisera arbetet så att sådan back-up finns.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd