SVAR: Du har rätt att få tjänstledigt enligt de lagstadgade grunder som finns, exempelvis ledighet för studier eller föräldraledighet. För övriga skäl kan din arbetsgivare neka dig ledighet. För att kunna svara på om du har rätt att arbeta vissa helger trots tjänstledighet behöver jag veta mer om bakgrunden till tjänstledigheten, men du kan alltid ställa frågan till din arbetsgivare. De flesta arbetsgivare brukar vara positiva till en sådan lösning. Ditt lokala Kommunal kan ge mer information.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal