SVAR: Om du har rätt till a-kassa eller inte beror på hur många timmar du jobbat de tre dagarna och hur mycket du jobbade i genomsnitt innan du ansökte om a-kassa.

Första gången du ansöker om ersättning räknar a-kassan ut en genomsnittlig arbetstid under de tolv månader vi beräknar din ersättning på. Det genomsnittet avgör sedan hur många ersättningsdagar du kan få från a-kassan under de veckor du arbetar.

Ersättningen från a-kassan är veckobaserad, måndag till söndag. Hur många dagar du arbetat spelar ingen roll utan a-kassan jämför antalet timmar du jobbar per vecka med din tidigare genomsnittliga arbetstid. Ju mer du jobbar, desto mindre ersättning från a-kassan får du. När du jobbar så mycket som ditt genomsnitt får du ingen ersättning alls den veckan.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa