SVAR: Jag tolkar din fråga som att det rör sig om kortare sjukskrivningar. En chef som på detta sätt genom upprepade telefonsamtal och hembesök får de anställda att känna sig misstänkliggjorda är ett arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljö­verket definierar kränkande särbehandling som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstag­are på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa”. Arbetsgivaren har ett ansvar för att det inte förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Mitt råd är att ni kontaktar arbetsplatsens skyddsombud, som kan ta upp problemet med er arbetsgiv­are. Om du eller någon av dina arbetskamrater har någon funktionsnedsättning kan chefens agerande dessutom strida mot diskriminerings­lagens förbud mot trakasserier. En arbetsgivare som bryter mot förbudet kan få betala diskrimineringsersättning.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd

Illustration: Kristin Lidström