SVAR: Delade turer inom äldre­omsorgen är ett exempel på arbetsscheman som arbetsgivaren använder för att man inte bemannar tillräckligt. Tyvärr förekommer detta för ofta! Kommunals senaste kartläggning från 2014 visade på en utbredd tillämpning av delade turer, framför allt inom kommunal verksamhet. 

Arbetsgivarna borde i stället eftersträva att bemanningen motsvarar såväl de bevilj­ade insatserna som de äldres behov. Ett särskilt boende behöver ju vara bemannat dygnet runt, så att personal snabbt kan uppmärksamma om de äldre behöver hjälp. Att då lägga delade turer överensstämmer inte med de behov som när som helst kan uppstå under ett dygn. Dessutom är det förödande för dem som utför arbetet, eftersom man alltid arbetar när det är som tyngst på dygnet. 

Grunden för mycket av det som leder till dålig arbetsmiljö, som stress, sjukskrivningar, dåliga arbetsvillkor med mera, handlar om för låg bemanning. Delade turer är en schemateknisk konsekvens och en av de viktigaste frågorna att komma till rätta med. 

Kommunal hade i oktober arbetsmiljömånad inom äldreomsorg. Det ser vi som starten för ett aktivt strategiskt arbete ute på arbetsplatserna, för att på sikt komma till rätta med bemanningsfrågan.

Ann Georgsson,
ombudsman på Kommunal