SVAR: Du kan normalt inte ­arbeta i ett eget företag medan du får ersättning från a-kassan. Det enda undan­taget är företag eller uppdrag som du fått godkänt som deltidsföretag eller bisyssla.

Ett företag som du under minst 12 månader drivit vid sidan om ett heltidsarbete kan i vissa fall räknas som bisyssla. I så fall kan du behålla företaget och samtidigt få ersättning. 

Du kan också få behålla företag du drivit vid sidan om ett deltidsarbete och samtidigt få ersättning om du förlorar ditt deltidsarbete. Förutsättningen är att du varit deltidsanställd minst 17 timmar i veckan, att du haft företaget vid sidan om ­anställningen i minst sex månader och att du arbetat högst tio timmar i veckan i ditt företag. Inkomsten i företaget får inte heller ha överstigit i genomsnitt 2 730 kronor per vecka.

Du bör kontakta a-kassan för att höra om just din F-skattsedel påverkar din rätt till ersättning från a-kassan eller inte.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa

Illustration: Kristin Lidström