SVAR: När man blir sjuk under en längre period ska det upprättas en rehabiliteringsplan, där man i första hand strävar efter en återgång till det ordinarie arbetet. Arbetsgivaren ska inte bara rehabilitera utan också anpassa arbetet där så är möjligt. Stöd för detta finns i arbetsmiljö­lagen och tillhörande föreskrifter.  

Om det inte är möjligt för dig med  återgång till det ordinarie arbetet har arbetsgivaren skyldighet att göra en omplaceringsutredning och undersöka möjligheterna till ett annat arbete hos samma arbetsgivare. Du bör återigen kontakta Kommunal lokalt, ditt skyddsombud eller din sektion för att få hjälp!

Ameli Andersson, 
ombudsman på Kommunal