SVAR: Mitt svar blir allmänt, eftersom din fråga är allmän. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att vara med på läkarbesöket, så du kan säga nej till att få sällskap dit. Eftersom du inte berättar varför arbetsgivaren vill att du ska till läkare antar jag att arbetsgivaren, via läkaren, vill kontrollera något som rör dig. Läkaren omfattas av sekretess, men det är bra om du förvissar dig om vad arbets­givaren kommer få veta av det som händer på läkarbesöket. Befinner du dig i en rehabiliteringsprocess kan det vara avgörande för arbetsgivaren att få vetskap om sådant som underlättar rehabilitering och återgång i arbete.  

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal