Försöket med en basinkomst i Finland ska pågå i två år 2017-2018. Syftet är att utreda om systemet för social trygghet kan göras om så att det grundar sig på en form av medborgarlön, som i Finland kallas basinkomst.

I två år kommer därför 2000 slumpvis utvalda arbetslösa att få 560 euro per månad. Alla får samma belopp (skattefritt) och den som får ett arbete har rätt att behålla basinkomsten utöver lönen. (Ett belopp som motsvarar basinkomsten dras dock av för vissa sociala förmåner som betalas ut, som a-kassa, föräldrapenning etc.)

Kritikerna pekar på att försöket innefattar för få personer samt att basinkomsten är för låg. Men den finska regeringen som består av en borgerlig koalition hoppas att försöket ska ge svar på om basinkomst genom att minska byråkratin kring ersättningar förenklar komplicerade ersättningssystem och därtill ger arbetslösa mer tid och större incitament att söka arbete.

Försöksgruppen kommer under projektets gång att jämföras med en kontrollgrupp som inte får basinkomsten. Där kan man sedan se hur sysselsättningsgraden påverkats samt uppskatta kostnader för att införa en basinkomst i Finland.